Moravskoslezský kraj podpořil v roce 2023 provozní náklady muzea

I v letošním roce se může naše muzeum opřít o podporu Moravskoslezského kraje, která byla zaměřena na pokrytí provozních nákladů s projektem pod názvem „ PROVOZ A SLUŽBY ŽELEZNIČNÍHO MUZEA MORAVSKOSLEZSKÉHO V ROCE 2023.“ V letošním roce je  dotace velmi důležitá, protože provozní náklady jsou zatěžovány vysokými cenami za elektrickou a tepelnou energii. V průběhu roku dochází ke zvyšování cen materiálu a služeb.  Proto jsme s potěšením přijali  příspěvek, díky kterému se podaří pokrýt i v dubnu otevřenou novou výstavu ke 125. výročí trati úzkorozchodné dráhy Třemešná ve Slezsku - Osoblaha. 

Finanční dotace tak plní svůj účel.

Statutární město Ostrava v roce 2021 opět podpořilo naše muzeum

V roce 2021 naše muzeum velmi potěšila podpora STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVA. Tentokrát  to bylo v projektu pod názvem "Celoroční provoz a aktivity Železničního muzea moravskoslezského". V letošním roce  byla finanční dotace pro nás velmi důležitá. Muzeum bylo z důvodu omezení proti šíření onemocnění COVID-19 pět měsíců uzavřeno, ale provozní náklady byly, i když ve zmenšené míře, vynaloženy. Proto jsme s povděkem  přivítali  příspěvek, díky kterému jsme mohli kromě provozu zaplatit i některé z dalších aktivit.

Finanční dotace Statutárního města Ostrava tak opět splnila svůj účel - podpořit oblíbené a zajímavé kulturní zařízení ve městě.

 

Společný projekt města Vrútky a ŽMMS

 

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Žadatel: Město Vrútky, Námestie S. Zachara 4, Vrútky

Hlavni přeshraniční partner: Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Frýdlantská 499/5, Ostrava

Název malého projektu: Spojila nás Košicko-bohumínska železnica

Celkové výdaje malého projektu: 43 240,74 €

Požadovaná výška NFP: 34160,18 €

Termín realizace: 10/2019 – 09/2020

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Konkrétní cíl: 2.1 Zvýšení atraktivností kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regiónu

Oblast podpory:  094 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit v oblasti kultury a kulturního dědictví

Popis projektu:

Zaměření projektu: „Spojila nás Košicko-bohumínská dráha” je podpora zvýšení atraktivností kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regiónu. Žadatel Město Vrútky a hlavni přeshraniční partner Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. založili spolupráci na využití společné železniční historie příhraničního území. Osou aktivit žadatele a partnera je Košicko-bohumínská dráha. Hlavním cílem je vytvoření stále historické expozice v Městě Vrútky, kde dominantní část bude věnovaná epoše páry a parních lokomotiv.             

K prohloubení atraktivnosti kulturního a národního dědictví přispějí i všechny naplánované úlohy a aktivity projektu: zrealizuje se jedna investiční a tři neinvestiční (měkké) aktivity, které zrealizujeme vzájemnou přeshraniční spolupráci žadatele a partnera. Z investičního hlediska zrekonstruuje žadatel prostory ve svém objektu za účelem instalace stále interaktivní expozice, kterou přeshraniční rozměr bude tvořit jednak prezentace historie Košicko-bohumínské dráhy a železničních Vrútek a jednak prezentace osobností, které pomáhaly rozvíjet vzájemné vztahy komunit z obou stran hranice. Interaktivnost expozice znásobí moderní IKT nástroje. Pokud jde o neinvestiční aktivity, první z nich bude série tří „Přeshraničních diskutovaní o historii“, což budou besedy pro veřejnost spojené s prezentacemi. Jedné besedy se zúčastní i partner – ŽMMS.  Druhou měkkou aktivitou bude vyhotovení společného stolního kalendáře s historickými fotografiemi a důležitými daty událostí ze společně historie tohoto příhraničního území. Dále se zrealizují exkurze na obě strany hranice a vytvoří se videodokumenty.

 Celkový rozpočet projektu: 43 240,74 €

z toho:

 69 % Evropský fond regionálního rozvoje:       29 836,11 €

8,12 % prostředky ze státního rozpočtu:                3 510,13 €

22,88 % spolufinancovaní Městem Vrútky:             9 894,50 €.

 Pozn. Z důvodu epidemie Covic-19 na obou územích byla realizace termínu projektu prodloužena.

 

Forma financovaní:  01 Nenávratný grant

Pozvánka na sledovaní dokumentu Spojila nás Košicko-bohumínská železnica

Při příležitosti 150. výročí vybudovaní železnice na území Vrútek, zabezpečilo Město Vrútky ve spolupráci s TV Turiec a Železničním muzeem moravskoslezským v Ostravě vyhotovení dokumentárního filmu Spojila nás Košicko-bohumínská železnica. Premiéra filmu se uskutečnila ve čtvrtek, 11. dubna 2021 o 17:00 hod. na kanále TV Turiec. Od toho času byl film dostupný online na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=u5RA37UqxQo  a nyní je i na Výstupy projektu.

 

Výstupy projektu:
Videodokument o historii Košicko-bohumínské dráhy

Prezentace osobností, které pomáhali rozvíjet vzájemné vztahy komunit z obou stran hranice

Přeshraniční diskutování o historii Košicko-bohumínské dráhy - záznam z online jednání Vrútky - Ostrava

Slovensko- český stolový kalendář zaměřený na historii Košicko-bohumínské dráhy

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PODPOŘILO ŽELEZNIČNÍ MUZEUM

Statutární město Ostrava v rámci dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví schválilo i v roce 2020 finanční dotaci pro Železniční muzeum moravskoslezské.

Projekt s názvem "HOSPODÁRNÝ PROVOZ A SLUŽBY ŽELEZNIČNÍHO MUZEA MORAVSKOSLEZSKÉHO V ROCE 2020" si klade za cíl zajištění kvalitnější nabídky pro návštěvníky muzea a zlepšení hospodárnosti jeho provozu. V projektu je zahrnuta podpora na tisk brožur, část nákladů na muzejní provoz, dopravu historických předmětů a zařízení, údržbu prostor, část nákladů práce průvodců a pokladníků. Záměrem projektu je i vlastní propagace a i zveřejnění těchto faktů v brožurách a mediích.

Finanční dotace Statutárního města Ostrava plní svůj záměr a podporuje tak zajímavé, a návštěvníky chválené, železniční muzeum.

Moravskoslezský kraj poskytuje finanční podporu projektu muzea

Na základě předložené žádosti Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s. byla   Moravskoslezským krajem schválena finanční dotace projektu: „ZLEPŠENÍ ATRAKTIVITY ŽELEZNIČNÍHO MUZEA“ v rámci dotačního programu  “PODPORA TECHNICKÝCH ATRAKTIVIT V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ROCE 2020"

V rámci první části projektu dojde k posílení kvality nabídky pro návštěvníky prostřednictvím animací a interaktivních podmínek. Podpora udržení dvou jazykových mutací na webových stránkách muzea a na popiscích expozice muzea,
Druhá část projektu byla zaměřena na srpnovou akci FAJNE LÉTO, které bylo určeno především pro rodiny s dětmi.  Nakonec byla akce zrušena z důvodů stanovených zdravotních podmínek při Covid 19.

Třetí část projektu je zaměřena na doplnění vybavenosti muzea, renovaci vybavenosti muzea a doplnění zařízení na parní lokomotivě.

Finanční dotace Moravskoslezského kraje plní svůj záměr a přispěje ke spokojenosti návštěvníků jedinečného železničního muzea.

 
Středa 12:00 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060