Společný projekt města Vrútky a ŽMMS

 

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Žadatel: Město Vrútky, Námestie S. Zachara 4, Vrútky

Hlavni přeshraniční partner: Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Frýdlantská 499/5, Ostrava

Název malého projektu: Spojila nás Košicko-bohumínska železnica

Celkové výdaje malého projektu: 43 240,74 €

Požadovaná výška NFP: 34160,18 €

Termín realizace: 10/2019 – 09/2020

Prioritní osa: 2 Kvalitní životní prostředí

Konkrétní cíl: 2.1 Zvýšení atraktivností kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regiónu

Oblast podpory:  094 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit v oblasti kultury a kulturního dědictví

Popis projektu:

Zaměření projektu: „Spojila nás Košicko-bohumínská dráha” je podpora zvýšení atraktivností kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regiónu. Žadatel Město Vrútky a hlavni přeshraniční partner Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. založili spolupráci na využití společné železniční historie příhraničního území. Osou aktivit žadatele a partnera je Košicko-bohumínská dráha. Hlavním cílem je vytvoření stále historické expozice v Městě Vrútky, kde dominantní část bude věnovaná epoše páry a parních lokomotiv.             

K prohloubení atraktivnosti kulturního a národního dědictví přispějí i všechny naplánované úlohy a aktivity projektu: zrealizuje se jedna investiční a tři neinvestiční (měkké) aktivity, které zrealizujeme vzájemnou přeshraniční spolupráci žadatele a partnera. Z investičního hlediska zrekonstruuje žadatel prostory ve svém objektu za účelem instalace stále interaktivní expozice, kterou přeshraniční rozměr bude tvořit jednak prezentace historie Košicko-bohumínské dráhy a železničních Vrútek a jednak prezentace osobností, které pomáhaly rozvíjet vzájemné vztahy komunit z obou stran hranice. Interaktivnost expozice znásobí moderní IKT nástroje. Pokud jde o neinvestiční aktivity, první z nich bude série tří „Přeshraničních diskutovaní o historii“, což budou besedy pro veřejnost spojené s prezentacemi. Jedné besedy se zúčastní i partner – ŽMMS.  Druhou měkkou aktivitou bude vyhotovení společného stolního kalendáře s historickými fotografiemi a důležitými daty událostí ze společně historie tohoto příhraničního území. Dále se zrealizují exkurze na obě strany hranice a vytvoří se videodokumenty.

 Celkový rozpočet projektu: 43 240,74 €

z toho:

 69 % Evropský fond regionálního rozvoje:       29 836,11 €

8,12 % prostředky ze státního rozpočtu:                3 510,13 €

22,88 % spolufinancovaní Městem Vrútky:             9 894,50 €.

 Pozn. Z důvodu epidemie Covic-19 na obou územích byla realizace termínu projektu prodloužena.

 

Forma financovaní:  01 Nenávratný grant

Pozvánka na sledovaní dokumentu Spojila nás Košicko-bohumínská železnica

Při příležitosti 150. výročí vybudovaní železnice na území Vrútek, zabezpečilo Město Vrútky ve spolupráci s TV Turiec a Železničním muzeem moravskoslezským v Ostravě vyhotovení dokumentárního filmu Spojila nás Košicko-bohumínská železnica. Premiéra filmu se uskutečnila ve čtvrtek, 11. dubna 2021 o 17:00 hod. na kanále TV Turiec. Od toho času byl film dostupný online na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=u5RA37UqxQo  a nyní je i na Výstupy projektu.

 

Výstupy projektu:
Videodokument o historii Košicko-bohumínské dráhy

Prezentace osobností, které pomáhali rozvíjet vzájemné vztahy komunit z obou stran hranice

Přeshraniční diskutování o historii Košicko-bohumínské dráhy - záznam z online jednání Vrútky - Ostrava

Slovensko- český stolový kalendář zaměřený na historii Košicko-bohumínské dráhy

 

 
Středa 12:00 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060