Historia powstania muzeum

Pomysł założenia w Ostrawie muzeum kolejowego powstał już w 2000 roku, kiedy ówczesne České dráhy, a.s. Správa dopravní cesty Ostrava w ramach rekonstrukcji 19 wiecznego zabytkowego budynku dworcowego stacji Ostrava střed zaproponowała zagospodarowanie budynku do celów muzealnych. Zakładanym ukierunkowaniem działalności regionalnego muzeum kolejowego była chęć udokumentowania historii kolejnictwa w regione ostrawskim od momentu przyjazdu pierwszego pociągu do Ostrawy i Bohumina w dniu 1 maja 1847 roku aż do czasów obecnych. Pierwotne zamiary i życzenia zostały zrealizowane w 2001 roku, kiedy w trakcie targów kolejowych Czech Raildays zwrócono się w podanym temacie do przedstawicieli firm kolejowych regionu ostrawskiego. Okazało się wtedy, że zainteresowanie takim pomysłem istnieje, więc zostały podjęte pierwsze działania założycieli do stworzenia warunków powstania muzeum.

W dniu  25 kwietnia 2012 r. doszło do spotkania założycieli muzeum oraz proponowanych członków zarządu i rady nadzorczej nowego muzeum. Uzgodniono, że nowe  muzeum będzie się m. in. zajmować również i historią kolejnictwa na bocznicach kolejowych hut i kopalń, jako pewnwgo specyfikum regionu ostrawskiego. Zostało potwierdzone zainteresowanie obecnych udzielać się w przygotowaniu i opracowaniu dokumentów wymaganych do zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie. Podjęto decyzję o powstaniu organizacji użyteczności publicznej o nazwie Morawsko Śląskie Muzeum Kolejowe (Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.). Na stanowisko dyrektora muzeum został wybrany Pan Vojtěch Hermann.

Umową założycielską z dnia 11. 06. 2012 r. została założona organizacja użyteczności publicznej Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., która powstała z dniem 26 września 2012 roku jej wpisem do rejestru organizacji użyteczności publicznej, prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, oddział O, wkładka nr  1086.

Założycielami muzeum są Panowie:

Vojtěch Herman

Ing. Jaroslav Adamec

Ing. Radek Podstawka

Ing. Martina Baronová

Powstanie Muzeum kolejowego jest wspierane również przez Miasto Wydzielone (Statutowe) Ostrawa, Województwo Morawsko - Śląskie,  zarządcę infrastruktury kolejowej RCz: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace oraz Koleje Czeskie: České dráhy, a.s.

 
Středa 12:00 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060