Jednostki elektryczne EM 475.1 w Ostrawskim

04_Eljednotky_4...
04_Eljednotky_475_na_Ostravsku_09_2015
Czwartą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ są " Jednostki elektryczne EM 475.1 w Ostrawskim z dużą ilością dotąd nie publikowanych zdjęć oraz faktów, które dopełniają historię ich stopniowego rozwoju aż do momentu ich wdrożenia do eksploatacji w 1965 roku. Chociaż jednostki te zostały zastąpione później nowocześniejszymi pojazdami, pozostawiły u mieszkańców regionu Ostrawskiego oraz u większości pracowników Lokomotywowni Bohumín, którzy musieli się w krótkim okresie czasu przeorientować z trakcji parowej na utrzymanie nowoczesnej trakcji elektrycznej, niezmazalne wspomnienia. Publikacja ta jest kompeksową monografią podanej serii, która stara się z jej dziejami zaznajomić również młodszą generację czytelników oraz pobudza jej zainteresowanie podanymi pojazdami.

Cena 100,- Kč

 
Středa 12:00 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060