Kolej miast Morawsko Śląskich, Kojetín-Cieszyn-Bielsko

Dráha moravskos...
Dráha moravskoslezských měst,Kojetín-Těšín-Bílsko
W tej, już dwunastej publikacji wydanej w edycji "Biblioteka naszego muzeum" zostały zanotowane szczegóły o Kolei miast Morawsko – Śląskich. Dotąd nigdy nie zostały opublikowane dzieje całej kolei. Książka opisuje rozwój poszczególnych stacji i przystanków kolejowych. Udało się udokumentować wszystkie ich nazwy historyczne. Szczegółowo zostały udokumentowane duże stacje kolejowe Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek, Český Těšín, linia regionalna do miejscowości Bílá oraz mniejsza stacja Frýdlant nad Ostravicí. Nie zapomniano ani o krótszych odcinkach kolei na terenie obecnej Polski, gdzie na części linii został zawieszony ruch. Ważne są również rozdziały dotyczące podziału kolei w okresie powstania smodzielnej Czechosłowacji oraz Polski, wpływu zmian politycznych na Śląsku Cieszyńskim w 1938 roku. Ostatni rozdział opisuje przygotowania do elektyfikacji kolei na odcinku przez Beskidy. Broszura w ten sposób przybliża najbardziej rozciągły opis kolei Morawsko – Śląskiej i zaskauje mnóstwem nowych i dotąd nieznanych faktów historycznych.

Wydanie publikacji zostało poparte przez miasto wydzielone Frýdek-Místek, miasto Frýdlant nad Ostravicí oraz Zarząd Infrastruktury Kolejowej „Správa železnic, s.o.“

 Cena: 200,- Kč

Kolejowe zakłady naprawcze w Krnowie

Železniční díln...
Železniční dílny v Krnově
W tej, z kolei już jedenastej, publikacji wydanej w edycji "Biblioteka naszego muzeum" jest utrwalona część dziejów kolejnej znaczącej linii kolejowej w Województwie Morawsko Śląskim. Po Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda oraz Kolei Miast Morawsko Śląskich jest to Centralna Kolej Morawsko Śląska. Dużo informacji o działalności Spółki Centralnej Kolei Morawsko Śląskiej w Krnowie jest nam znanych z różnych materiałów i dokumentów historycznych lub innych źródeł. Dzieje węzła kolejowego Krnow są niezmiernie ciekawe. Publikacja zwraca również uwagę na wzajemną symbiozę kolei oraz miasta w różnych czasookresach. Publikacja nie opisuje szczegółowo dzieje kolejowych warsztatów naprawczych, ale przybliża czytelnikom dużą ilość dotąd nie publikowanych faktów i dokumentów w zakresie rozwoju i zmian spółki naprawczej, rozwój techniczny i budowlany na tle odbywających się zmian politycznych i ustrojowych całego Regionu Krnowskiego. Na końcu autorowie publikacji w ciekawy sposób zaznajamiają czytelników z prywatyzacją zakładu odbywającą się na przełomie XX i XXI wieku, w wyniku której zakład został pomyślnie rozwijającą się nowoczesną firmą zajmującą się naprawami, modernizacją oraz produkcją szerokiej gamy taboru kolejowego.

Cena: 150,- Kč

Lokomotywownia Bohumín

Lokomotivní dep...
Lokomotivní depo Bohumín
Dziesiątą publikacją wydaną w edycji  „Biblioteczka naszego muzeum“ (Knihovna našeho muzea) jest „LOKOMOTIVNÍ DEPO BOHUMÍN“.
Podana publikacja nawiązuje do dotychczasowej serii publikacji, w których już znalazły się wzmianki o lokomotywowni w Bohuminie – Elektrické jednotky EM 475.1 na Ostravsku, Historie nádraží Bohumín oraz Severní dráha císaře Ferdinanda, Lipník – Bohumín.
Publikacja szczegółowo przybliży Państwu urok eksploatacji oraz utrzymania parowozów, wagonów pasażerskich i towarowych, następnie również początki pierwszych pojazdów trakcji spalinowej i elektrycznej. Z postępującym rozwojem techniki i modernizacją transportu kolejowego pojawiła się potrzeba poszerzania przestrzeni lokomotywowni, budowania nowych obiektów, wyposażania tych obiektów w potrzebne urządzenia oraz nieustanne rozwijanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności pracowników w trakcie zmiany trakcji parowej na spalinową a później elektryczną.

Cena: 150,- CZK    Broszura ta została już rozsprzedana.

 

Lokomotywownia Ostrawa

09
09
Dziewiątą  publikację wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ stanowi „LOKOMOTIVNÍ DEPO OSTRAVA“. (Lokomotywownia  Ostrawa)

Ta nowa broszura przedstawia dzieje parowozowni w Morawskiej Ostrawie - Przywozie. Parowozownia ostrawska od początku stanowiła ważne zaplecze techniczne. Szczegółowo przybliża eksploatację i utrzymanie lokomotyw, wagonów motorowych oraz wagonów pasażerdkich i towarowych. Po kolei opisuje nieustanny rozwój parowozowni aż do momentu powstania Lokomotywowni Ostrawa. W publikacji można zmaleźć nazwiska dziesiątek osób, które w swoich specjalnościach były fachowcami oraz nauczycielami kolejnych pokoleń pracowników Autorom udało się odnaleźć w starych dokumentach wielki kawał dziejów parowozowni, odszukać osoby, które posiadają zdjęcia pokazujące byłe budynki i pomieszczenia eksploatacyjne oraz pracowników parowozowni, którzy byli w swoich wspomnieniach zdolni przybliżyć atmosferę minionych czasów.

Cena: 140,- Kč  Broszura ta została już rozsprzedana.

Warsztaty Kolejowe w Ostrawie

08
08
Ósmą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ są „ŽELEZNIČNÍ DÍLNY V OSTRAVĚ“ (Warsztaty Kolejowe w Ostrawie), opisująca ostrawskie warsztaty kolejowe, które stopniowo były w 19 – tym wieku wraz z warsztatami w austriackim Floridsdorfie drugimi największymi warsztatami naprawczymi w Austro-Węgrzech.  Warsztaty te przeprowadzały od początku ruchu parowego nie tylko utrzymanie oraz naprawy wagonów towarowych i pasażerskich, ale interesującą sprawą były przedewszystkim naprawy parowozów. Chociaż dzieje Warsztatów w Ostrawie opisane już zostały w kilku różnych publikacjach, nasza publikacja przedstawia niektóre nowe fakty wraz z pierwotnymi dokumentami oraz mnóstwem zdjęć z tamtych czasów.

Cena: 120,- Kč

 

KOLEJ PÓŁNOCNA CESARZA FERDYNANDA Lipník - Bohumín

Severní dráha c...
Severní dráha cis
Siódmą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ jest „SEVERNÍ DRÁHA CÍSAŘE FERDINANDA Lipník-Bohumín“ (KOLEJ PÓŁNOCNA CESARZA FERDYNANDA Lipník – Bohumín). Publikacja opisuje podany odcinek pierwszej parowej linii kolejowej w ówczesnej monarchii austriackiej budowanej z Wiednia do Bochni Bilska. Zawiera nowe odkrycia w tym zakresie i przedstawia czytelnikowi niektóre dotąd nie publikowane fakty historyczne, planiki, stare fotografie, projekty pierwszych budynków dworcowych. Przybliża budowę niektórych unikatów, jakimi są do dziś stojące wiadukty kolejowe między miejscowością Jezernice a Hranicami na Moravě. Znacząca część publikacji  poświęcona  została miejscowościom Moravská Ostrava a Přívoz, kiedy to od pierwszej wzmianki pisemnej o nich z 1267 roku minie w tym roku już 750 lat. Zbudowanie kolei do Ostrawy stało się wydarzeniem epokowym w jej hostorii i rozwoju.

Cena: 140,- Kč  Broszura ta została już rozsprzedana.

Dzieje linii kolejowej Studénka-Štramberk oraz Štramberk - Veřovice

Historie tratí ...
Historie tratí Studénka-Štramberk a Štramberk -Veřovice
Szóstą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ jest  „Historie tratí Studénka - Štramberk a Štramberk - Veřovice“. Broszura ta zawiera dotąd nie publikowane nowe informacje o budowie a następnie o pozycji linii miejscowej odgałęziającej się w stacji Studénka od Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Podstawowym celem budowy tej linii było zaspokojenie  rosnącego popytu na dobrej jakości wapń wydobywany w pobliżu miasteczka Štramberk, ponieważ jedynie kolej była zdolna zapewnić ekonomiczny transport dużych ilości  tego surowca. Kolej lokalna i jej pozycja przyczyniły się do znacznego rozwoju całego regionu, przedewszystkim fabryk w Koprzywnicy (Kopřivnice) oraz w Studénce i dobrobytu miejscowej ludnoćci.

Cena: 95,- Kč  Broszura ta została już rozsprzedana.

 

Dzieje dworca Bohumín

Historie tratí ...
Historie tratí Bohumín
Piątą publikacją wydaną w ramach edycji „Biblioteka naszego muzeum“ są „Dzieje dworca Bohumín“. Publikacja ta ujmuje dzieje węzła kolejowego Bohumín od roku 1847 do roku 2016, przedewszystkim rozwój stacji, parowozowni oraz innych podmiotów, które miały wpływ na jego rozwój. Doprowadzenie kolei parowej miało znaczący wpływ na rozwój miasta Bohumín. Węzeł kolejowy był położony nad granicą z Prusami, później z Polską, co miało swoje powiązania z panującą sytuacją polityczną oraz narodowościową.

Cena: 110,- Kč

 

 

Jednostki elektryczne EM 475.1 w Ostrawskim

04_Eljednotky_4...
04_Eljednotky_475_na_Ostravsku_09_2015
Czwartą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ są " Jednostki elektryczne EM 475.1 w Ostrawskim z dużą ilością dotąd nie publikowanych zdjęć oraz faktów, które dopełniają historię ich stopniowego rozwoju aż do momentu ich wdrożenia do eksploatacji w 1965 roku. Chociaż jednostki te zostały zastąpione później nowocześniejszymi pojazdami, pozostawiły u mieszkańców regionu Ostrawskiego oraz u większości pracowników Lokomotywowni Bohumín, którzy musieli się w krótkim okresie czasu przeorientować z trakcji parowej na utrzymanie nowoczesnej trakcji elektrycznej, niezmazalne wspomnienia. Publikacja ta jest kompeksową monografią podanej serii, która stara się z jej dziejami zaznajomić również młodszą generację czytelników oraz pobudza jej zainteresowanie podanymi pojazdami.

Cena 100,- Kč

Dzieje linii kolejowej Ostrava Svinov - Opava východ

03_Hist_trati_S...
03_Hist_trati_Svinov_Opava_072015
Równolegle z odbywającą się wystawą o linii kolejowej ze Svinova do Opavy, którą przygotowało nasze muzeum, została wydana trzecia broszura o nazwie "Dzieje linii kolejowej Ostrava Svinov - Opava východ", która opisuje krótko powstanie Kolei Północnej Cesarza Ferdinanda oraz od niej odgałęziającej się  linii kolejowej do Opawy. Swoją treścią jest podana publikacja dopełnieniem wystawy a czytelnik w niej znajduje dzieje powstania przytanków i stacji kolejowych oraz miejscowości, przez które linia ta przebiega. Zawiera również schematy torowisk stacji kolejowych, kopie dokumentów oraz zdjęcia historyczne z ruchu na tej linii.

Cena 85,- Kč  Broszura ta została już rozsprzedana.

 

150 lat Kolei Kopalnianej - BÁŇSKÉ DRÁHY

150 let BÁŇSKÉ ...
150 let BÁŇSKÉ DRÁHY
Publikacja nr 1 150 let Báňské dráhy opisuje krótko powstanie, rozwój oraz eksploatację na Kolei Kopalnianej w Ostrawie. Głównym tematem są dzieje odcinków linii kolejowych prowadzących do kopalń oraz zakładów przemysłowych w Zagłębiu Ostrawsko Karwińskim oraz opis ich eksploatacji w stotunku do transportu kolejowego w Regione Ostrawskim. W podanym dokumencie wykorzystane zostały fakty oraz dane opublikowane na pierwszej wystawie urządzonej przez nasze muzeum w okresie od września 2013 r. do sierpnia 2014 r. Broszura powstała z poparciem Miasta Statutowego (Wydzielonego) Ostrava.

Cena 60,- Kč    Broszura ta została już rozsprzedana.

 

Dzieje linii Ostrava Svinov - Český Těšín

Historie trati ...
Historie trati Ostrava Svinov Český Těšín
Publikacja ”Dzieje linii OSTRAVA-SVINOV – ČESKÝ TĚŠÍN” opisuje przygotowanie oraz budowę poszczególnych odcinków linii kolejowej. Wiodącym temetem tej broszury jest setna rocznica otwarcia linii Suchá - Těšín oraz pięćdziesiąta rocznica zbudowania Łącznicy Polaneckiej, przy czym już linia między Suchą a Cieszynem w pierwotnej trasie nie istnieje. Powstanie łącznicy polaneckiej poprzedzał niezwykle długi okres czasu, który minął od pierwotnego projektu umieszczonego w akcie koncesyjnym z 1909 roku. Wymienione rocznice linii są również tematem aktualnej wystawy w muzeum. Broszura powstała przy wsparciu miasta statuwowego  Ostrawa.

Cena 75,- Kč    Broszura ta została już rozsprzedana.

 
Středa 12:00 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060