Kolejowe zakłady naprawcze w Krnowie

W tej, z kolei już jedenastej, publikacji wydanej w edycji "Biblioteka naszego muzeum" jest utrwalona część dziejów kolejnej znaczącej linii kolejowej w Województwie Morawsko Śląskim. Po Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda oraz Kolei Miast Morawsko Śląskich jest to Centralna Kolej Morawsko Śląska. Dużo informacji o działalności Spółki Centralnej Kolei Morawsko Śląskiej w Krnowie jest nam znanych z różnych materiałów i dokumentów historycznych lub innych źródeł. Dzieje węzła kolejowego Krnow są niezmiernie ciekawe. Publikacja zwraca również uwagę na wzajemną symbiozę kolei oraz miasta w różnych czasookresach. Publikacja nie opisuje szczegółowo dzieje kolejowych warsztatów naprawczych, ale przybliża czytelnikom dużą ilość dotąd nie publikowanych faktów i dokumentów w zakresie rozwoju i zmian spółki naprawczej, rozwój techniczny i budowlany na tle odbywających się zmian politycznych i ustrojowych całego Regionu Krnowskiego. Na końcu autorowie publikacji w ciekawy sposób zaznajamiają czytelników z prywatyzacją zakładu odbywającą się na przełomie XX i XXI wieku, w wyniku której zakład został pomyślnie rozwijającą się nowoczesną firmą zajmującą się naprawami, modernizacją oraz produkcją szerokiej gamy taboru kolejowego.

Cena: 150,- Kč