Záznam TV Fabex ze slavnostní vernisáže dne 11.3.2016.

 {flvremote}Novojicinsko{/flvremote}

 zdroj: Magazín Ostravsko

 

{flv}zelvOpavSlez{/flv}

Železniční muzeum moravskoslezské připravilo pro milovníky historie zajímavou výstavu zaměřenou tentokrát na počátky a vývoj železniční sítě na Opavsku.

V několika expozicích,které jsou tématicky rozčleněny na určitá období se návštěvník seznámí s příjezdem prvního vlaku ze Svinova, kde trať odbočila od Severní dráhy císaře Ferdinanda, a postupném rozvoji této dopravy v celém regionu. Železnice do tohoto koutu tenkrát Rakouského Slezska přinesla nejen hospodářský růst celé oblasti, ale umožnila i lepší způsob dopravy, jenž do té doby obstarávaly jen koňské povozy.

Postupně byly železnicí spojeny s Opavou Krnov, Horní Benešov, Pruská Ratiboř a Baborov, ale i Hradec, a později z Kravař i Hlučín a Petřkovice.

Došlo tak k propojení měst a obcí nejen v regionu, ale i v přeshraničním Prusku. Za zmínku stojí i neuskutečněné projekty, z nichž největším bylo propojení Opavy a Uher přes Vlárský průsmyk, což by do budoucna zajistilo přímé napojení mnoha oblastí na železniční tratě.

To vše Vám chceme nabídnout v naší nové expozici, jenž je ještě doplněna o trenažér strojvedoucího a modelovou železnici pro ty nejmenší.

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci muzea.

{flv}vysilani_2014-42_den_zeleznice_2014_1141{/flv}

V sobotu 4. řljna se na Ostravsku uskutečnily oslavy Dne železnice. Železničáři na tento den připravili bohatý program pro malé i velké obdivovatele vlaků a zázemí železnice. Pestrý kulturní program proběhl v Bohumíně. O dobrou náladu se postaralo vystoupení mažoretek, dechového orchestru ČD. Pro děti byly připraveny lákavé atrakce. Kromě Kinematovlaku s projekcí pohádek a filmů pro děti to byla Sičova drobná železnice. V areálu stanice Bohumín se v tento den zpřístupnily i jinak veřejnosti zapovězené prostory. Mohli si prohlédnout lokomotivy a vozy v depu kolejových vozidel nebo absolvovat exkurzi ústředního stavědla s odborným komentářem. Mezi Ostravou a Bohumínem pendloval historický parní vlak s lokomotivou ř. 464. 202. Společnost AWT nabídla vyhlídkové jízdy zvláštními vlaky po vlastní síti vleček.

K oslavám Dne železnice se připojilo i Železniční muzeum moravskoslezské, které otevřelo návštěvníkům své prostory s novou expozici výstavy a modelovou železnici.

Video shrnuje práci muzea v roce 2014 a její vyvrcholení  dne 13. září - otevření další expozice "ŽELEZNICE V TĚŠÍNSKÉM SLEZSKU", která vznikla za podpory statutárního města Ostrava. Návštěvnici mohou shlédnout i nové výstavní prostory s modelovou železnicí a objemnějšími výstavními předměty. Film Vás zavede do volně přístupných míst Železničního muzea moravskoslezského a letem Vás seznámí se všemi nově nabytými exponáty.

{flv}ZMMS_2014{/flv}