Lokomotywownia Bohumín

Dziesiątą publikacją wydaną w edycji  „Biblioteczka naszego muzeum“ (Knihovna našeho muzea) jest „LOKOMOTIVNÍ DEPO BOHUMÍN“.
Podana publikacja nawiązuje do dotychczasowej serii publikacji, w których już znalazły się wzmianki o lokomotywowni w Bohuminie – Elektrické jednotky EM 475.1 na Ostravsku, Historie nádraží Bohumín oraz Severní dráha císaře Ferdinanda, Lipník – Bohumín.
Publikacja szczegółowo przybliży Państwu urok eksploatacji oraz utrzymania parowozów, wagonów pasażerskich i towarowych, następnie również początki pierwszych pojazdów trakcji spalinowej i elektrycznej. Z postępującym rozwojem techniki i modernizacją transportu kolejowego pojawiła się potrzeba poszerzania przestrzeni lokomotywowni, budowania nowych obiektów, wyposażania tych obiektów w potrzebne urządzenia oraz nieustanne rozwijanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności pracowników w trakcie zmiany trakcji parowej na spalinową a później elektryczną.

Cena: 150,- CZK