Lokomotywownia Ostrawa

Dziewiątą  publikację wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ stanowi „LOKOMOTIVNÍ DEPO OSTRAVA“. (Lokomotywownia  Ostrawa)

Ta nowa broszura przedstawia dzieje parowozowni w Morawskiej Ostrawie - Przywozie. Parowozownia ostrawska od początku stanowiła ważne zaplecze techniczne. Szczegółowo przybliża eksploatację i utrzymanie lokomotyw, wagonów motorowych oraz wagonów pasażerdkich i towarowych. Po kolei opisuje nieustanny rozwój parowozowni aż do momentu powstania Lokomotywowni Ostrawa. W publikacji można zmaleźć nazwiska dziesiątek osób, które w swoich specjalnościach były fachowcami oraz nauczycielami kolejnych pokoleń pracowników Autorom udało się odnaleźć w starych dokumentach wielki kawał dziejów parowozowni, odszukać osoby, które posiadają zdjęcia pokazujące byłe budynki i pomieszczenia eksploatacyjne oraz pracowników parowozowni, którzy byli w swoich wspomnieniach zdolni przybliżyć atmosferę minionych czasów.

Cena: 140,- Kč