Ósmą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ są „ŽELEZNIČNÍ DÍLNY V OSTRAVĚ“ (Warsztaty Kolejowe w Ostrawie), opisująca ostrawskie warsztaty kolejowe, które stopniowo były w 19 – tym wieku wraz z warsztatami w austriackim Floridsdorfie drugimi największymi warsztatami naprawczymi w Austro-Węgrzech.  Warsztaty te przeprowadzały od początku ruchu parowego nie tylko utrzymanie oraz naprawy wagonów towarowych i pasażerskich, ale interesującą sprawą były przedewszystkim naprawy parowozów. Chociaż dzieje Warsztatów w Ostrawie opisane już zostały w kilku różnych publikacjach, nasza publikacja przedstawia niektóre nowe fakty wraz z pierwotnymi dokumentami oraz mnóstwem zdjęć z tamtych czasów.

Cena: 120,- Kč