W tej, z kolei już jedenastej, publikacji wydanej w edycji "Biblioteka naszego muzeum" jest utrwalona część dziejów kolejnej znaczącej linii kolejowej w Województwie Morawsko Śląskim. Po Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda oraz Kolei Miast Morawsko Śląskich jest to Centralna Kolej Morawsko Śląska. Dużo informacji o działalności Spółki Centralnej Kolei Morawsko Śląskiej w Krnowie jest nam znanych z różnych materiałów i dokumentów historycznych lub innych źródeł. Dzieje węzła kolejowego Krnow są niezmiernie ciekawe. Publikacja zwraca również uwagę na wzajemną symbiozę kolei oraz miasta w różnych czasookresach. Publikacja nie opisuje szczegółowo dzieje kolejowych warsztatów naprawczych, ale przybliża czytelnikom dużą ilość dotąd nie publikowanych faktów i dokumentów w zakresie rozwoju i zmian spółki naprawczej, rozwój techniczny i budowlany na tle odbywających się zmian politycznych i ustrojowych całego Regionu Krnowskiego. Na końcu autorowie publikacji w ciekawy sposób zaznajamiają czytelników z prywatyzacją zakładu odbywającą się na przełomie XX i XXI wieku, w wyniku której zakład został pomyślnie rozwijającą się nowoczesną firmą zajmującą się naprawami, modernizacją oraz produkcją szerokiej gamy taboru kolejowego.

Cena: 150,- Kč

Dziesiątą publikacją wydaną w edycji  „Biblioteczka naszego muzeum“ (Knihovna našeho muzea) jest „LOKOMOTIVNÍ DEPO BOHUMÍN“.
Podana publikacja nawiązuje do dotychczasowej serii publikacji, w których już znalazły się wzmianki o lokomotywowni w Bohuminie – Elektrické jednotky EM 475.1 na Ostravsku, Historie nádraží Bohumín oraz Severní dráha císaře Ferdinanda, Lipník – Bohumín.
Publikacja szczegółowo przybliży Państwu urok eksploatacji oraz utrzymania parowozów, wagonów pasażerskich i towarowych, następnie również początki pierwszych pojazdów trakcji spalinowej i elektrycznej. Z postępującym rozwojem techniki i modernizacją transportu kolejowego pojawiła się potrzeba poszerzania przestrzeni lokomotywowni, budowania nowych obiektów, wyposażania tych obiektów w potrzebne urządzenia oraz nieustanne rozwijanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności pracowników w trakcie zmiany trakcji parowej na spalinową a później elektryczną.

Cena: 150,- CZK

 

Dziewiątą  publikację wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ stanowi „LOKOMOTIVNÍ DEPO OSTRAVA“. (Lokomotywownia  Ostrawa)

Ta nowa broszura przedstawia dzieje parowozowni w Morawskiej Ostrawie - Przywozie. Parowozownia ostrawska od początku stanowiła ważne zaplecze techniczne. Szczegółowo przybliża eksploatację i utrzymanie lokomotyw, wagonów motorowych oraz wagonów pasażerdkich i towarowych. Po kolei opisuje nieustanny rozwój parowozowni aż do momentu powstania Lokomotywowni Ostrawa. W publikacji można zmaleźć nazwiska dziesiątek osób, które w swoich specjalnościach były fachowcami oraz nauczycielami kolejnych pokoleń pracowników Autorom udało się odnaleźć w starych dokumentach wielki kawał dziejów parowozowni, odszukać osoby, które posiadają zdjęcia pokazujące byłe budynki i pomieszczenia eksploatacyjne oraz pracowników parowozowni, którzy byli w swoich wspomnieniach zdolni przybliżyć atmosferę minionych czasów.

Cena: 140,- Kč

Ósmą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ są „ŽELEZNIČNÍ DÍLNY V OSTRAVĚ“ (Warsztaty Kolejowe w Ostrawie), opisująca ostrawskie warsztaty kolejowe, które stopniowo były w 19 – tym wieku wraz z warsztatami w austriackim Floridsdorfie drugimi największymi warsztatami naprawczymi w Austro-Węgrzech.  Warsztaty te przeprowadzały od początku ruchu parowego nie tylko utrzymanie oraz naprawy wagonów towarowych i pasażerskich, ale interesującą sprawą były przedewszystkim naprawy parowozów. Chociaż dzieje Warsztatów w Ostrawie opisane już zostały w kilku różnych publikacjach, nasza publikacja przedstawia niektóre nowe fakty wraz z pierwotnymi dokumentami oraz mnóstwem zdjęć z tamtych czasów.

Cena: 120,- Kč

 

Siódmą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ jest „SEVERNÍ DRÁHA CÍSAŘE FERDINANDA Lipník-Bohumín“ (KOLEJ PÓŁNOCNA CESARZA FERDYNANDA Lipník – Bohumín). Publikacja opisuje podany odcinek pierwszej parowej linii kolejowej w ówczesnej monarchii austriackiej budowanej z Wiednia do Bochni Bilska. Zawiera nowe odkrycia w tym zakresie i przedstawia czytelnikowi niektóre dotąd nie publikowane fakty historyczne, planiki, stare fotografie, projekty pierwszych budynków dworcowych. Przybliża budowę niektórych unikatów, jakimi są do dziś stojące wiadukty kolejowe między miejscowością Jezernice a Hranicami na Moravě. Znacząca część publikacji  poświęcona  została miejscowościom Moravská Ostrava a Přívoz, kiedy to od pierwszej wzmianki pisemnej o nich z 1267 roku minie w tym roku już 750 lat. Zbudowanie kolei do Ostrawy stało się wydarzeniem epokowym w jej hostorii i rozwoju.

Cena: 140,- Kč

Szóstą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ jest  „Historie tratí Studénka - Štramberk a Štramberk - Veřovice“. Broszura ta zawiera dotąd nie publikowane nowe informacje o budowie a następnie o pozycji linii miejscowej odgałęziającej się w stacji Studénka od Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Podstawowym celem budowy tej linii było zaspokojenie  rosnącego popytu na dobrej jakości wapń wydobywany w pobliżu miasteczka Štramberk, ponieważ jedynie kolej była zdolna zapewnić ekonomiczny transport dużych ilości  tego surowca. Kolej lokalna i jej pozycja przyczyniły się do znacznego rozwoju całego regionu, przedewszystkim fabryk w Koprzywnicy (Kopřivnice) oraz w Studénce i dobrobytu miejscowej ludnoćci.

Cena: 95,- Kč