Dziesiątą publikacją wydaną w edycji  „Biblioteczka naszego muzeum“ (Knihovna našeho muzea) jest „LOKOMOTIVNÍ DEPO BOHUMÍN“.
Podana publikacja nawiązuje do dotychczasowej serii publikacji, w których już znalazły się wzmianki o lokomotywowni w Bohuminie – Elektrické jednotky EM 475.1 na Ostravsku, Historie nádraží Bohumín oraz Severní dráha císaře Ferdinanda, Lipník – Bohumín.
Publikacja szczegółowo przybliży Państwu urok eksploatacji oraz utrzymania parowozów, wagonów pasażerskich i towarowych, następnie również początki pierwszych pojazdów trakcji spalinowej i elektrycznej. Z postępującym rozwojem techniki i modernizacją transportu kolejowego pojawiła się potrzeba poszerzania przestrzeni lokomotywowni, budowania nowych obiektów, wyposażania tych obiektów w potrzebne urządzenia oraz nieustanne rozwijanie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności pracowników w trakcie zmiany trakcji parowej na spalinową a później elektryczną.

Cena: 150,- CZK

 

Dziewiątą  publikację wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ stanowi „LOKOMOTIVNÍ DEPO OSTRAVA“. (Lokomotywownia  Ostrawa)

Ta nowa broszura przedstawia dzieje parowozowni w Morawskiej Ostrawie - Przywozie. Parowozownia ostrawska od początku stanowiła ważne zaplecze techniczne. Szczegółowo przybliża eksploatację i utrzymanie lokomotyw, wagonów motorowych oraz wagonów pasażerdkich i towarowych. Po kolei opisuje nieustanny rozwój parowozowni aż do momentu powstania Lokomotywowni Ostrawa. W publikacji można zmaleźć nazwiska dziesiątek osób, które w swoich specjalnościach były fachowcami oraz nauczycielami kolejnych pokoleń pracowników Autorom udało się odnaleźć w starych dokumentach wielki kawał dziejów parowozowni, odszukać osoby, które posiadają zdjęcia pokazujące byłe budynki i pomieszczenia eksploatacyjne oraz pracowników parowozowni, którzy byli w swoich wspomnieniach zdolni przybliżyć atmosferę minionych czasów.

Cena: 140,- Kč

Ósmą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ są „ŽELEZNIČNÍ DÍLNY V OSTRAVĚ“ (Warsztaty Kolejowe w Ostrawie), opisująca ostrawskie warsztaty kolejowe, które stopniowo były w 19 – tym wieku wraz z warsztatami w austriackim Floridsdorfie drugimi największymi warsztatami naprawczymi w Austro-Węgrzech.  Warsztaty te przeprowadzały od początku ruchu parowego nie tylko utrzymanie oraz naprawy wagonów towarowych i pasażerskich, ale interesującą sprawą były przedewszystkim naprawy parowozów. Chociaż dzieje Warsztatów w Ostrawie opisane już zostały w kilku różnych publikacjach, nasza publikacja przedstawia niektóre nowe fakty wraz z pierwotnymi dokumentami oraz mnóstwem zdjęć z tamtych czasów.

Cena: 120,- Kč

 

Siódmą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ jest „SEVERNÍ DRÁHA CÍSAŘE FERDINANDA Lipník-Bohumín“ (KOLEJ PÓŁNOCNA CESARZA FERDYNANDA Lipník – Bohumín). Publikacja opisuje podany odcinek pierwszej parowej linii kolejowej w ówczesnej monarchii austriackiej budowanej z Wiednia do Bochni Bilska. Zawiera nowe odkrycia w tym zakresie i przedstawia czytelnikowi niektóre dotąd nie publikowane fakty historyczne, planiki, stare fotografie, projekty pierwszych budynków dworcowych. Przybliża budowę niektórych unikatów, jakimi są do dziś stojące wiadukty kolejowe między miejscowością Jezernice a Hranicami na Moravě. Znacząca część publikacji  poświęcona  została miejscowościom Moravská Ostrava a Přívoz, kiedy to od pierwszej wzmianki pisemnej o nich z 1267 roku minie w tym roku już 750 lat. Zbudowanie kolei do Ostrawy stało się wydarzeniem epokowym w jej hostorii i rozwoju.

Cena: 140,- Kč

Szóstą publikacją wydaną w edycji „Biblioteka naszego muzeum“ jest  „Historie tratí Studénka - Štramberk a Štramberk - Veřovice“. Broszura ta zawiera dotąd nie publikowane nowe informacje o budowie a następnie o pozycji linii miejscowej odgałęziającej się w stacji Studénka od Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Podstawowym celem budowy tej linii było zaspokojenie  rosnącego popytu na dobrej jakości wapń wydobywany w pobliżu miasteczka Štramberk, ponieważ jedynie kolej była zdolna zapewnić ekonomiczny transport dużych ilości  tego surowca. Kolej lokalna i jej pozycja przyczyniły się do znacznego rozwoju całego regionu, przedewszystkim fabryk w Koprzywnicy (Kopřivnice) oraz w Studénce i dobrobytu miejscowej ludnoćci.

Cena: 95,- Kč

 

Piątą publikacją wydaną w ramach edycji „Biblioteka naszego muzeum“ są „Dzieje dworca Bohumín“. Publikacja ta ujmuje dzieje węzła kolejowego Bohumín od roku 1847 do roku 2016, przedewszystkim rozwój stacji, parowozowni oraz innych podmiotów, które miały wpływ na jego rozwój. Doprowadzenie kolei parowej miało znaczący wpływ na rozwój miasta Bohumín. Węzeł kolejowy był położony nad granicą z Prusami, później z Polską, co miało swoje powiązania z panującą sytuacją polityczną oraz narodowościową.

Cena: 140,- Kč