Železniční muzeum moravskoslezské na nádraží Ostrava-střed

 

Železniční muzeum moravskoslezské na nádraží Ostrava-střed

Na nádraží Ostrava-střed naleznete expozici Železničního muzea moravskoslezského, ve kterém si prohlédnete historické železničářské stejnokroje nebo artefakty z 19. století jako je skloník, originály starých dokumentů či modely vláčků.
Železniční muzeum v Ostravě se nachází v budově vlakového nádraží Ostrava-střed. K vidění jsou zde historické uniformy železničářů a předměty z 19. století. Mezi nimi je například skloník, tedy ukazatel, který informoval strojvedoucího o spádu či stoupání trati. Vystavený skloník stával na trati mezi Svinovem a vítkovickými železárnami a pamatuje ještě Severní dráhu císaře Ferdinanda

Děti potěší modely vláčků, milovníky historie dokumenty z dob Rakousko-Uherska. Mezi vystavenými exponáty jsou například výnosy císaře Františka Josefa I., originální dokumenty z let 1835 a 1836, včetněprotokolu o pochůzce, když se připravovala trať koňské dráhy. Ta vedla z vítkovických železáren na hlavní ostravské nádraží.

Dobrovolníci, kteří se o muzeum starají ve svém volném čase, mají v plánu muzeum do budoucna rozšířit o rozměrnější exponáty, tématické výstavy a výhledově také pravidelně vozit zájemce vlakem právě po staré báňské dráze. Báňská dráha se vinula mezi šachtami a byla určena pouze pro nákladní dopravu, proto to lidé moc neznají. Vedla z hlavního nádraží přes Ostravu-střed a dál na Michálkovice, Doubravu a Orlovou.

 

Zdroj: Internetový portál Kudy z nudy

Článek týdeníku Obzor č. 44, ročník 24 z 11. listopadu 2013

Nové železniční muzeum v Ostravě

 

Na přelomu října a listopadu bylo v Ostravě otevřeno nové Železniční muzeum. Nachází se přímo v budově železniční stanice Ostrava - střed a jeho hlavním zaměřením je historie železnice v ostravském regionu. Svůj provoz zahájilo muzeum výstavou, která se věnuje historii Báňské dráhy. Ta ve své době spojovala ostravské šachty a vedla místy, kam se běžný cestující prakticky nedostal. V tomto roce oslavuje Báňská dráha 150 let od svého vzniku.

Kromě této expozice jsou v muzeu k vidění mimo jiné staré železniční stejnokroje a další železniční artefakty, včetně historických dokumentů, které muzeum získalo z pozůstalosti sběratele Leopolda Grofa, který se historií železnice na Ostravsku intenzivně věnoval po celý svůj život.

Článek ze čtrnáctideníku Železničář č. 23, ročník 10 z 21. listopadu 2013

Železniční muzeum v Ostravě otevřelo své brány

 

Přiblížení historie tratí, zveřejňování dokumentů a fotografií na webu, záchrana drážních dokumentů a předmětů. Takové jsou cíle Železničního muzea moravskoslezského, které bylo 24. října slavnostně otevřeno ve stanici Ostrava střed. Díky partnerské podpoře Českých drah získalo muzeum příznivé nájemní podmínky ve výpravní budově.

Na veřejnosti při zprovoznění muzea veřejnosti, kde nechyběli zástupci ČD, SŽDC, se ujal slova publicista Milan Švihálek. (Řada čtenářů si ho možná připomene jako autora televizního seriálu Za svědky minulosti.) „Myšlenka zřídit v Ostravě specializované železniční muzeum je velmi chvályhodná. Taková expozice v bývalém ocelovém srdci republiky chyběla a jsem rád, že se nenásilnou formou budou moci například i mladí lidé seznámit s historií železnice, potažmo těžkého průmyslu na Ostravsku.

Každý předmět či fotografie má svoje nezaměnitelné kouzlo a půvab, což návštěvníci určitě ocení.,“ řekl Švihálek. Připomněl i zakladatele, kteří se zasloužili o vznik muzea. Kromě Vojtěcha Hermanna to byli Radek Podstawka, Jaroslav Adamec a Martina Baronová.

 

Zatočte si klikou, cinkněte si na zvonek

 

„Naše nároky stoupají a máme zájem o další velká železniční zařízení, kde by si návštěvníci, včetně dětí, mohli na předměty sáhnout, zatočit si klikou, přestavit páky, nebo si zacinkat na zvonek,“ doplnil s úsměvem ředitel obecně prospěšné společnosti Železniční muzeum moravskoslezské Vojtěch Hermann. Ještě doplnil, že velké množství historických materiálů pochází ze sbírky Leopolda Grofa, který se celý život specializoval především na Báňskou dráhu. Leopold Grof bohužel letos zemřel, ale díky jeho manželce a synovi se tento unikátní sbírkový fond zachoval, takže muzeum mohlo uspořádat první dvě výstavy s názvem Historie železnice na Báňské dráze a Historie železničních vleček Ostravsko – karvinského revíru.

Na zvládnutí tématu obou prvních výstav a přípravu oficiálního otevření muzea měli nadšenci z řad ostravského železničního muzea čas jen od letošního července. „ Muzeum nemá ani jednoho zaměstnance, vše se uskutečňuje na bázi dobrovolnosti, ostatně většina z nás pracuje, nebo pracovala na železnici. Požádali jsme dva studenty historie z Ostravské univerzity, kteří nám při přípravě historických dokumentů významně pomohli. Navíc jsme si museli pro začátek vypůjčit prosklené vitríny, ale plánujeme pořídit si své vlastní. Výstava vznikla díky nezměrnému úsilí mých kolegů Zbyňka Krůla, Ladislava Drozda, Pavla Sládka, Jana Doubka a Jiřího Krále,“ řekl Hermann.

 

Plánují jízdy po průmyslové vlečce a záchranu stavědla

 

Ostravští mají v plánu rozvíjení vlastních webových stránek a vytvoření stálé expozice. „To bude možné jen díky podpoře Českých drah a dalších firem, organizací a nadací. Chceme vystavovat velké celky původních zařízení, dokončit vybudování badatelny a depozitáře muzea a vytvořit pro děti modelovou železnici. Máme v držení i kulturní památku v podobě stavědla z hrázděného zdiva z roku 1875. Chceme stavědlo, které je v chatrném stavu, zachránit a osadit pokud možno původním zařízením. Navíc plánujeme vozit naše návštěvníky po ostravských průmyslových vlečkách, které jsou většině lidí zcela neznámé,“ doplnil Zbyněk Krůl.

 

 

 

Text: Martin Harák

Článek z regionálních novin Głos Ludu

Z wizytą w muzeum kolejovym

Do Muzeum Kolejowego Morawsko – Ślaskiego najlepiej dostać się rzecz jasna, pociągiem. Kiedy wysiądziemy na stacji kolejowej Ostrawa – środek, nie musimy iść daleko. Nowo powstałe muzeum, jedyne takie w całym regionie i dosyć specyficzne także w skali całego kraju,mieści się w zabytkowymbudynku stacji. Oficjalne otwarcie połączono z wernisażem pierwszej wystawy dotyczącej historii kolei górniczej w zagłębiu karwińsko – ostrawskim.

Text: ELŻBIETA PRZYCZKO

Křížem krajem

Stálá modelová železnice bude novou atrakcí Železničního muzea moravskoslezského v Ostravě. Petra Štrymplová ji našla v budově nádraží Ostrava-střed, kde muzeum sídlí, a vedle ní taky amatérské muzejníky a fandy železnice.

Celý rozhovor najdete ZDE.

 

červen až srpen
 
Středa 10:00 - 16:00
Čtvrtek 10:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060