Za nenápadnými dveřmi Železničního muzea moravskoslezského se ukrývá spousta vzpomínek…

zdroj: ZPRAVODAJ CENTRUM Lenka Hatlapatková

Na nádraží Ostrava-střed přicházejí lidé nejen proto, že chtějí někam odcestovat, ale i proto, že je zde jedinečné železniční muzeum. Za nenápadnými dřevěnými dveřmi se ukrývá spousta vzpomínek... K železničním profesím totiž patří mnoho oborů, od stavitelů a architektů železnic přes přednosty stanic, posunovače, strojvedoucí, signalisty, opraváře tratí a zabezpečovací techniky, výhybkáře až po výpravčí. A tak i v muzeu najdete artefakty napříč všemi oblastmi…

Simulátor bývá v obležení

Vstupujeme dovnitř a hned za pokladnou jsou po celé podélné chodbě vystaveny úžasné pamětihodnosti. „Máme tady řídicí a stavědlový přístroj, dále telefonní ústředny a  mechanický kozlík z  hlásky. Je zde i  unikátní historický kilometrovník s číslem 265 z  bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda se značením z Vídně, který byl umístěn v minulosti na území Ostravy, nebo model košového návěstidla,“ popisuje nádherné starobylé stroje a předmět Vojtěch Hermann z vedení Železničního muzea moravskoslezského a vede mě dál do místnosti s trenažérem. „Toto je hlavně u dětí nejoblíbenější část expozice,“ podotýká. Simulátor, prostřednictvím něhož si mohou návštěvníci vyzkoušet řízení vlaku na některé trati našeho kraje, bývá doslova v obležení. A tak dáváme prostor čekajícím návštěvníkům a pokračujeme dál. Za dalšími dveřmi se ocitáme v prvorepublikové dopravní kanceláři výpravčího z minulého století. Chybí zde už jen Vlasta Burian, který by do dobového telefonu s klikou vysvětloval: „My spolu nemluvíme. On mi jednou poslal vlak s uhlím dopředu, a to se nedělá!“ Kancelář je vybavená nejen již zmíněným cinkajícím telefonem, ale i skříní s jízdenkami, psacím stolem u dobového výdejního okýnka a nechybí zde výpravčí v uniformě. „Naše kancelář je pěknější než ve filmu Přednosta stanice,“ podotýká s úsměvem pan Hermann a jedním dechem dodává, že toto ještě není její konečná podoba. „Máme plány, jak ji vyšperkovat, ale není jednoduché sehnat sto let staré fotografie čekárny nebo jiné předměty.“

Nové výstavní prostory

Na tuto místnost navazuje zcela nová expozice železničních zabezpečovacích zařízení doplněná artefakty traťového hospodářství a dílů parních lokomotiv. „Vyčlenili jsme pro ně nové výstavní prostory. Máme tady například unikátní řídicí a zároveň i  stavědlový přístroj výpravčího z  železniční stanice Brantice typu Einheit z roku 1938, který ještě nedávno fungoval na Krnovsku. Bylo to poslední zařízení svého druhu v Česku. Pyšní jsme i na přejezdový zvon z Košicko-bohumínské dráhy. Ovládal se manuálně taháním za táhlo,“ zatahuje za řetěz a v tu chvíli se místností rozezvučí cinkání zvonu připomínající právě zvuk signalizačního zařízení na přejezdech, jen mnohem silnější. V poslední přízemní místnosti je modelové kolejiště. To zabírá více než polovinu prostoru. Vláčky zde jezdí ve třech trasách. „Koukej, teď vyjede ten vláček z tohohle tunelu.“ ukazuje asi desetiletý chlapec své mladší sestře. A ouha, vláček sice vyjíždí, ale ze zcela jiného tunelu! „Tohle děti baví nejvíce. Hádají, kudy vede trasa vláčků, které vjíždějí do mnoha tunelů v těchto vybudovaných horách.“

Košicko-bohumínská dráha

O poschodí výš si návštěvníci mohou prohlédnout aktuální výstavy instalované pracovníky muzea. Až do jara příštího roku je zde k vidění výstava věnovaná 150. výročí zahájení provozu na Košicko-bohumínské dráze. Je to v pořadí již sedmá tematická výstava. „Košicko-bohumínská dráha (ká-bé-dé) – byla budována jako soukromá dráha pro spojení severní části bývalých Horních Uher s rozvíjejícím se průmyslovým regionem Slezské části Rakousko- -uherského mocnářství a  pro spojení s  Pruskem. Trať byla obrovským přínosem hned od svých počátků a je stále. Zajímavostí je, že úsek tratě mezi Těšínem a  Košicemi byl vybudován za pouhé tři roky.“ popisuje jedinečnou výstavu, kterou již navštívila téměř tisícovka lidí, pan Hermann. Kromě ní je zde i výstava k výročí trať Bohumín – Těšín, doplněna historií této tratě až do Mostů u Jablunkova. Pro příští rok chystá muzeum výstavu, která bude více pojednávat o trati v úseku Moravské Ostravy a Přívozu.

Lokomotiva i unikátní stavědlo

Statickou část oživuje videosmyčka v televizi, připomínající, co vše se v muzeu událo. „Rádi bychom návštěvníkům nabídli historické dokumentární školicí filmy, které se před padesáti lety promítaly zaměstnancům drah. Lidé by tak viděli například, jak se vyráběla parní lokomotiva, jak se obsluhovalo zabezpečovací zařízení, co bylo v té době povinností výpravčího a další. Nyní řešíme, zda je možné zapůjčení těchto filmů,“ doplňuje pan Hermann, zatímco scházíme dolů a vycházíme na perón. „Naproti výpravní budově mohou lidé vidět (pouze pohledem přes koleje) rekonstruované unikátní stavědlo č. 2. z roku 1905. Jde o jedinečnou stavební památku z  doby budování Severní dráhy císaře Ferdinanda. Ve venkovní expozici pak máme parní lokomotivu řady 310.001 z  roku 1883 (Kafemlejnek) postavenou na 100 let starých kolejích, které jsou uchyceny na pražcích již historickými hřeby,“ dodává na závěr pan Hermann. Návštěvníci, kteří chtějí vše vidět na vlastní oči, mohou zavítat do muzea kdykoli ve středu, ve čtvrtek a o víkendu, nebo přijít na komentovanou prohlídku muzea 22. března. Na tu se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. čísla: +420 608 390 363.

Historie muzea

Železniční muzeum moravskoslezské (dále jen ŽMMS) bylo založeno v roce 2012 skupinou bývalých železničářů. Prvními artefakty byly listinné a grafické dokumenty, na které postupně navázaly drobnější artefakty dříve používané na železnici, až později došlo na celé přístroje a zařízení sloužící k řízení vlakové dopravy, jako jsou řídicí a stavědlové přístroje, telefonní přístroje, další zabezpečovací a sdělovací zařízení a pomůcky používané železničními zaměstnanci v minulosti. Prvotním zájmem bylo historii železnice v kraji přiblížit na panelech a drobné předměty nebo listinné dokumenty ukázat ve vitrínách. Významným počinem bylo i založení vlastního nakladatelství, kde už bylo vydáno deset brožovaných publikaci. V nejbližších dnech vydá muzeum publikaci o historii železničních dílen Krnov a nově připravuje vydání publikace o historii Dráhy moravskoslezských měst, Kojetín-Těšín-Bílsko a Košicko-bohumínské dráhy.

Železniční muzeum plné novinek

 

Milovníci historie určitě ocení novou expozici Železničního muzea moravskoslezského, která je věnována železnici v Opavském Slezsku, a také nový exponát v podobě trenažéru strojvedoucího dieselové lokomotivy řady 742 456-7. „Jde o repliku řídícího pultu, která byla vyrobena jako herní simulátor. Trenažér simuluje jízdu osobních a nákladních vlaků i EX, nosnou tratí je úsek mezi Krnovem a Ostravou-Svinovem. Měřicí přístroje jsou aplikovány na monitoru,“vysvětluje ředitel muzea Vojtěch Hermann. Součástí výstavy, jež bude v sídle muzea v budově nádraží Ostrava-střed instalována do ledna 2016, jsou fotografické panely dokumentující historii železnice v Opavském Slezsku i drobné artefakty spojené s provozem na železnici v určitých obdobích. Expozici doplňují i vystavené modely železničních vozidel a panel o rozchodu H0 se třemi samostatnými okruhy.Vernisáže výstavy se 17. dubna zúčastnila také Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu MOaP, která své pocity komentovala slovy: „Nově otevřená výstava i rozmanité exponáty, které zde mohou návštěvníci spatřit, rozhodně stojí za zhlédnutí, příznivce architektury určitě zaujme zrekonstruovaná budova nádraží. Těší mě aktivní přístup železničního muzea, jež se díky tomu stalo dalším z míst přitahujících pozornost širokého okolí k centru Ostravy."

Zpravodaj Centrum Moravské Ostravy a přívozu

Výroční zpráva 2012 - 2013

 

 

 

 

 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za rok 2012 a 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu předkládá:     Vojtěch Hermann

                                   ředitel společnosti

 

 

 

 

Schváleno správní radou Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s. dne 25. 3. 2014

 

 

 

 

Obsah:

 

 

 1. Úvodní slovo ředitele
 2. Poslání Železničnho muzea moravskoslezského o.p.s. (ŽMMS)
 3. Historie ŽMMS
 4. Kdo je ŽMMS
 5. Činnost muzea
 1. Oblast získávání finančních a materiálních prostředků

 

 

 1. Propagace a reklama
 1. Oblast naplňování hlavních cílů muzea

 

 

 1. Finanční zpráva, finanční plán na rok 2014
 2. Závěr

 

 

 

 

 

 

Příloha: Roční účetní uzávěrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Úvodní slovo ředitele

 

 

Hodnocení prvního roku činnosti ŽMMS je složitější, neboť jde také o premiéru hodnocení – výroční zprávy.

Činnost muzea od založení v roce 2012 se odvíjela především na postupném budování muzea a zajištění finanční podpory. Bylo nutné stabilizovat základní kádr zaměstnanců, připravit základní smlouvy pro činnost a provoz muzea, připravit prázdné prostory pro expozici výstavy, naučit se zpracování projektů pro žádosti na nadace.

Toto vše se nám podařilo. Bylo to především zásluhou několika nadšenců, kteří pomáhali bezúplatně připravovat podmínky provozu muzea a připravovat první výstavu pro veřejnost. Velkou podporu mělo muzeum především u členů Správní rady, Dozorčí rady i zakladatelů. Nesmím zapomenout i na podporu, kteroé se muzeu dostalo v regionálních i celostátních médiích.

 

Potěšující je, že se nám podařilo naplnit cíle, které jsme si předsevzali pro rok 2012 a 2013.

 

 

Ing. Jaroslav Adamec                            Ing. Jiří Valeček                        Vojtěch Hermann

předseda                                              předseda                                  ředitel

Správní rady                                         Dozorčí rady

 

 

 

 

 

 1. Poslání ŽMMS

 

ŽMMS je obecně prospěšná společnost, která má za cíl provozovat železniční muzeum s působností v Moravskoslezském kraji. Muzeum bude provozovat výstavy s tématikou historie železnice, webové stránky s cílem zvýšení povědomí o historii železnice s aktuálními informacemi, odkazy a zprávami o nových poznatcích z historie železniční dopravy v obvodu MS kraje. Umožnit badání zájemcům v archiváliích železničního muzea. ŽMMS bude podporovat, organizovat nebo pořádat nostalgické jízdy u příležitosti výročí jednotlivých tratí a vleček nebo tematicky zaměřených akcí. Také se zaměří na ochranu památek a dědictví železnice a jiného nehmotného dědictví historie železnice. O aktivitách ŽMMS a konkrétních akcích se snaží informovat širokou veřejnost prostřednictvím médií a vlastních internetových stránek – www.zmms.cz.

 

Základním posláním společnosti je:

 

Provozovat železniční muzeum s působností v Moravskoslezském kraji. Bude zaměřeno na přiblížení historické železniční dopravy především v 19. a 20. století. 

 1. Náplň činnosti společnosti:
  1. Provozování a rozšiřování aktivit železničního muzea.
  2. Pořádání výstav s historickou tématikou železnice.
  3. Provozování webových stránek společnosti s aktuálními informacemi, odkazy a zprávami o nových poznatcích z historie železniční dopravy v obvodu MS kraje.
  4. Publikační činnost s cílem zvýšení povědomí o historii železnice a pořádání veřejných přednášek, diskusních setkání, jejichž cílem bude přiblížit vznik a rozvoj železniční dopravy na Ostravsku.
  5. Poskytování odborných konzultací pro návštěvníky muzea o historii železniční dopravy na Ostravsku. 
  6. Umožnění badání zájemcům v archiváliích železničního muzea.
  7. Podpora, organizování nebo pořádání nostalgických jízd.
  8. Ochrana památek a dědictví železnice a jiného nehmotného dědictví historie železnice.
  9. Ukázky historických a moderních kolejových vozidel, propagace železniční dopravy - nad rámec činnosti muzea.

 

 1. Způsob poskytování služeb:
  1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zájemcům v souladu s prioritami stanovenými správní radou.
  2. Společnost spolupracuje s městy a obcemi MS kraje a poskytuje jim podklady k historii železnice v jejich lokalitách
  3. Společnost spolupracuje s dalšími českými i zahraničními společnostmi se stejnou náplní činnosti.
  4. Společnost připravuje informační systém ke vzdělávání školní mládeže o historii železnice a podmínky této propagace a informační materiály pro školy a mládež.
  5. Společnost poskytuje informační a konzultační služby týkající v rozsahu aktivit společnosti.  

 

 1. Společnost je oprávněna realizovat pro naplnění svého poslání tyto doplňkové činnosti:
  1. poradenskou činnost
  2. vzdělávání
  3. vydavatelství
  4. propagace

 

 1. Historie ŽMMS

 

Myšlenka založit železniční muzeum v Ostravě vznikla již v roce 2000. Tehdy České dráhy, Správa dopravní cesty Ostrava připravovala projekt na rekonstrukci historické výpravní budovy z 19. století v železniční stanici Ostrava střed, kde tyto prostory navrhla. Pro zamyšlené zaměření regionálního železničního muzea byla snaha dokumentovat historii železnice na Ostravsku od příjezdu prvního vlaku do Ostravy a Bohumína dne 1. května 1847 do současnosti a to ve specializovaných činnostech železnice především dopravy a železniční infrastruktury. Vzniká tak značný prostor pro práci zájemců o tuto část moravskoslezského regionu a jeho historii. Archivy jednotlivých odborných činnosti na železnici, které jsou dnes ve správě drah a ze kterých se dá čerpat, jsou v různých objektech a někdy, již u různých organizací. Sbírková činnost železničních artefaktů je prováděná jen zapálenými jednotlivci, většinou bez odborného hodnocení předmětů, bez jejich ošetření a bez znalosti jejich historie a souvislosti. A to zcela na vlastní náklady bez nároku na ocenění

Bylo konstatováno, že Ostravsko nemá železniční muzeum, ale není ani muzejní expozice, která by význam železné dráhy, tohoto fenoménu pro rozvoj dnes již Moravskoslezského kraje zaznamenala. Objektivně vzato byly v Ostravě pro vznik železničního muzea podmínky jako málo kde!

 1. a) Železnice v Moravskoslezském kraji má evropskou historii a kontinentální význam
 2. b) Na Ostravsku, Opavsku a Těšínsku stále stojí historické stavby a objekty dráhy
 3. c) V Ostravě a v regionu jsou odborně vzdělaní lidé s osobním nasazením pro věc dokumentovat historii železniční dráhy v regionu
 4. d) V kraji jsou sběratele originálních železničních artefaktů, kteří by rádi a své sbírky prezentovali na veřejnosti.
 5. e) Nedaleký Bohumín byl a je dosud křižovatkou tří historických železničních drah: Severní dráhy císaře Ferdinanda, Pruské Hornoslezské dráhy prince Viléma a Košicko - bohumínské dráhy,

 

Impulsem pro muzeum byla i skutečnost, že v současné době dochází k rychlé obměně techniky na železnici a původní technické a technologické předměty a zařízení jsou likvidovány. Taktéž lidé mají doma různé sbírky a nevědí, kam tyto dokumenty, zařízení a předměty umístit. Zároveň vzniká digitální fond, který není kde archivovat. Neexistuje jednotné místo, kde by byly umístěny historické údaje vývoje železnice na Ostravsku. V mediích jsou pak uváděny zkreslené informace o historických událostech. V mnoha ohledech mají muzejní knihovny ve srovnání s veřejnými knihovnami horší postavení. Nejsou dostatečně vybavené informačními technologiemi, takže nemohou využívat jejich možností. Často unikátní knižní fondy nejsou dostatečně zpracované. Tady je další možnost, aby železniční muzeum archivovalo vedle knih, rukopisů a historických fondů i jiné materiály a dokumenty jako jsou fotografie, plakáty, výstavní katalogy a podobně.

Praktickou myšlenku na zřízení železničního muzea v Ostravě znovu inicioval v roce 2006 vedoucí kanceláře vrchního přednosty Správy dopravní cesty v Ostravě pan Vojtěch Hermann. Využil situace, že v této době odešlo do důchodů několik vedoucích zaměstnanců vedení organizace z různých odborných činností. Jmenovitě to byl Ing. Ladislav Drozd, který vedl skupinu a dále to byl František Hromada, Ing. Milan Grim, Ing. Miroslav Brdíčko, Tomáš Havlín, Ing. Milan Růžička a Petr Woller. Poprvé se sešli 23. 11. 2006 a od prvního dne se velmi iniciativně zajímali o možnosti zřízení muzea v oblasti dopravy a infrastruktury, neboť oblast kolejových vozidel je již v Česku dostatečně podchycená. Jednali s možnými partnery, zajímali se o způsoby zřízení jiných muzeí na Ostravsku, ekonomickou stránku i místa pro vznik muzea. Hlavní překážkou však bylo místo - objekt pro muzeum. Vhodné objekty však byly v majetku Českých drah.

Přínosem pro zřízení železničního muzea byla i podnětná a dobře organizovaná akce Ostravského muzea ve dnech 1. - 3. února 2007 na Černé louce v Ostravě pod názvem - Setkání muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí - byla zajímavým kulturním přínosem pro obyvatelé Ostravy, kteří se tak mohli seznámit s historií i současnosti, kdysi společného území spojeného železniční dráhou s hlavním městem rakouské monarchie Vídni, později pak s Berlínem, Krakovem a Košicemi. Na veletrhu muzeí vystavovalo celkem 18 polských a 8 českých muzeí. Nebylo překvapením, že železniční dopravou, její historii a zejména její důležitosti pro průmyslový rozvoj tohoto území se však nezabývala žádná expozice.

Bylo uvažováno že, muzeum bude určeno všem věkovým kategoriím, které by zde našly různé oblasti exponátů z historie železnice - původní železniční zařízení a předměty, historické fotografie, původní výkresy, písemné dokumenty, předpisy, jízdní řády, mapy, obrázky, filmy, knihy a časopisy se železniční tématikou apod. Předmětem úvah bylo, že součástí muzea by se stala i modelová železnice včetně prostorů pro modelářské fanoušky Na Ostravsku je dostatek odborníků, kteří by uměli toto modelové kolejiště postavit (muzeum však nyní nemá vhodné prostory).

Bylo konstatováno, že dojde k vytvoření jednotného místa pro umístění všech historických údajů vývoje železnice na Ostravsku. Muzeum by zajistilo archivaci vznikajícího digitálního fondu. Počítá s vlastní knihovnou. Vedle toho muzeum může shromažďovat dobové fotografie, plakáty, výstavní katalogy apod. Byl záměr, aby zájemcům o badatelskou činnost z historie železnice byl zpřístupněn archív, včetně evidence odkazů na další archívy se železniční tematikou.

Muzeum tohoto charakteru v Česku není. Ostatní muzea jsou zaměřena na železniční vozidla a jen některá města mají muzea s menší expozici orientovanou na příslušnou místní regionální trať.

Při výběru vhodné budovy pro železniční muzeum se nejvhodnějším objektem jevila výpravní budova v železniční stanici Ostravě střed. Jde o historickou památnou budovu z roku 1880. Byla zachována původní architektura budovy a výpravní budova je ozdobou Statutárního města Ostravy. Patří mezi památky města a historicky do že1ezničního muzea zapadá. Dalším důvodem bylo, že budova muzea je v linii atraktivní trasy odpočinkové lokality Černá louka - obchodní zóna Karolina - muzeum Dolní oblast Vítkovice.

Bylo osloveno Generální ředitelství Českých drah, ale ze strany tehdejšího vedení Českých drah nebyl zájem ke vstřícnému pronájmu objektu. V roce 2008 tak byla činnost pracovní skupiny ukončena.

Další podnět na vznik železničního muzea byl v roce 2011. Již během veletrhu Czech Raildays bylo na toto téma hovořeno i se zástupci železničních firem na Ostravsku. Zájem byl, a proto byly podniknuty první kroky zakladatelů na vytvoření podmínek vzniku muzea.

Byly osloveny České dráhy o možnosti vstřícného nájmu objektu pro železniční muzeum. Byly zpracovány návrhy činnosti a důvody pro vznik muzea. Zároveň zakladatelé jednali s lidmi, se kterými bylo uvažováno do Správní rady a Dozorčí rady.

První jednání o výši nájmu proběhlo v prosinci 2011 na GŘ Českých drah. Vzhledem k personálním změnám na GŘ ČD proběhlo ještě jedno jednání dne 16. 01. 2012. Zde byla stanovena i reálnost výše nájmu. K tomuto byla zaslána oficiální písemná žádost připravovaného muzea, na kterou České dráhy odpověděly počátkem dubna. České dráhy vyšly železničnímu muzeu vstříc a stanovily akceptovatelné nájemné.

Tyto první kroky připravovali zakladatelé, kterými se stali:

Vojtěch Hermann, Ing. Jaroslav Adamec, Ing. Radek Podstawka a Ing. Martina Baronová.

Ještě v tomto měsíci dne 25. 04. 2012 se sešli zakladatelé, navržení členové Správní rady a Dozorčí rady. Projednali rozsah činnosti. Bylo rozhodnuto, že do rozsahu činnosti muzea bude zahrnutá i historie železničního provozu na vlečkách hutí a šachet jako historické specifičnosti Ostravska. Byl potvrzen zájem přítomných se podílet na přípravě a zpracování podkladu pro zaregistrování muzea u Krajského soudu. Bylo rozhodnuto o vzniku neziskové organizace - obecně prospěšné společnosti. Bylo rozhodnuto o názvu, který by specifikoval územní rozsah činnosti železničního muzea. Byl schválen název Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Zároveň zakladatelé navrhli a přítomní podpořili návrh na prvního ředitele muzea pana Vojtěch Hermanna.

 Zakládací smlouvou ze dne 11. 06. 2012 byla založena obecně prospěšná společnost Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., která vznikla 26. září 2012 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 1086.

 

 

 1.  Kdo je ŽMMS

 

Společnost má dle schváleného Statutu v roce 2012 s 9 člennou Správní radu a 3 člennou Dozorčí radu.

Správní rada společnosti byla ve složení: Ing. Jaroslav Adamec, Ing. Stanislav Bolek, Ing. Bohumil Bonczek, Ing. Miroslav Boublík, Ing. Miroslav Fabian, Ing. Jiří Kohout. V roce 2013 došlo k obměně, kdy Ing. Misroslav Fabián byl nahrazen Ing. Jiřím Tylichem.
Dozorčí rada společnosti byla ve složení: Ing. Josef Juřeník, Ing. Jiří Valeček, Ing. Pavel Šuta       

Dle Statutu jsou do činnosti muzea zahrnutí i zaměstnanci muzea a odborné skupiny. Odborné skupiny, které by byly zaměřeny podle odbornosti železničního provozu, se však nepodařilo realizovat. Je předpoklad až v roce 2014. Tyto odborné skupiny mohou být pojmenovány i názvem „klub“.        

Poděkování za práci ve prospěch společnosti patří nejen zde vyjmenovaným, ale i všem ostatním, kteří se zasloužili o provoz muzea a jeho další rozvoj. Patří sem zejména Ing. Ladislav Drozd, Zbyněk Krůl, Pavel Sládek, Jiří Král, Michaela Vavřačová.

 

 1. Činnost muzea v roce 2012 a 2013

 

Činnost vycházela ze schváleného Statutu. Byla pokračováním naplňování jeho obsahu od založení společnosti dne 11. 6. 2012 a později po zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností dne 26. 9. 2012, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 1086.

 

Schůzová činnost.

 

Zasedání zakladatelů dne 16. 01. 2013 ve firmě AWT

 • Příprava projektů grantů
 • Financování muzea
 • Obměna Správní rady a Dozorčí rady

 

Zasedání zakladatelů a SR společnosti dne 23. 5. 2012 v žst. Ostrava

 • Informace o znění Zakládací smlouvy z 23. 05. 2012 a její podepsáni
 • Volba předsedy Správní rady
 • Jmenování ředitele v souladu se Zakládací smlouvou, kterou podepsali zakladatele dne 23. 05. 2012
 • Projednání a schválení Statutu společnosti
 • Stanovení rozsahu pravomoci ředitele společnosti
 • Stanovení úkolů řediteli společnosti
 • Stanovení smluvního poměru ředitele společnosti,

 

Zasedání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady konaného dne 8. 10. 2012 v prostorách muzea v žst. Ostrava střed

 • Dispoziční uspořádání muzea
 • Stav činnosti muzea
 • Výhled činnosti do konce roku
 • Posouzení a výsledek soutěže loga muzea
 • Financování muzea

 

Společného setkání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady a zaměstnanců konaného dne 3. 12. 2012 v prostorách muzea

 • Prohlídka pronajatých výstavních prostor muzea
 • Změny zaměstnanců muzea
 • Dosavadní stav činnosti a výhled na rok 2013
  Finanční rozpočet na rok 2013
 • Návrhy na organizaci muzea v roce 2013

 

Zasedání zakladatelů, Správní rady a Dozorčí rady dne 18. 3. 2013 v budově ČD Cargo Ostrava

 • Vývoj a stav podaných grantů
 • Projednání činnosti muzea, personálie
 • Návrhy obměny Správní rady a Dozorčí rady
 • Dispoziční uspořádání výstavy muzea a vybavení výstavních prostor muzea
 • Zpráva o financování muzea, sponzoři a výhled do konce roku 2013
 • Návrhy na organizaci muzea
 • Návrhy na zaměření činnosti do konce roku 2013

 

Zasedání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady dne 3. 6. 2013 v budově ČD Cargo Ostrava

 • Projednání a obměna Správní rady
 • Zpráva o činnosti muzea od prosince 2012
 • Změny v uspořádání muzea a vybavení muzea
 • Zpráva o financování muzea a výhled do konce roku
 • Stav reklamy pro firmy při jejich finanční podpoře
 • Návrhy na přípravu výstavy

 

Zasedání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady dne 23. 9. 2013 v budově SŽDC - OŘ Ostrava

 • Projednání obměny Správní rady a Dozorčí rady v roce 2014
 • Příprava výstavy – otevření muzea veřejnosti
 • Zpráva o financování muzea a výhled do konce roku
 • Stav reklamy pro firmy při jejich finanční podpoře
 • Návrhy na změny organizaci muzea
 • Návrhy na zaměření činnosti v roce 2014

 

Společné zasedání zakladatelů, Správní rady, Dozorčí rady a zaměstnanců muzea dne 5. 12. 2013 v restauraci Adagio v Ostravě.

 • Seznámení s personálním obsazením orgánu a zaměstnanců muzea
 • Zpráva o činnosti muzea za rok 2013, včetně zprávy o financování muzea
 • Návrhy na zaměření činnosti v roce 2014
 • Návrhy na organizaci muzea

 

Zasedání Dozorčí rady a zaměstnanců muzea dne 23. 5. 2012.

 • Volba předsedy
 • Seznámení s náplní členu DR
 • Plán práce

 

Zasedání Dozorčí rady dne 8. 10. 2012.

 • Příspěvky sponzorů
 • Náklady na rok 2012
 • Náklady a příjmy na rok 2013

 

Zasedání Dozorčí rady dne 3. 12. 2012.

 • Informace o činnosti muzea
 • Náklady a příjmy 2012
 • Plán práce na rok 2013

 

Zasedání Dozorčí rady dne 8. 3. 2013.

 • Informace o činnosti muzea
 • Předběžné hospodařeni muzea

 

Zasedání Dozorčí rady dne 3. 6. 2013.

 • Přehled o grantech a jejich finanční hodnoty
 • Hospodaření muzea za rok 2012
 • Požární kontrola muzea

 

Zasedání Dozorčí rady dne 23. 9. 2013.

 • Stav příprav výstavy
 • Projednání návrhu financí do konce roku 2013
 • Kontrola podepsaných smluv

 

Zasedání Dozorčí rady dne 5. 12. 2013.

 • Hodnocení činnosti muzea na úseku organizace výstavy
 • Hodnocení činnosti muzea z hlediska zákonných ustanovení
 • Výhled na rok 2014

 

 

Legislativní a organizační oblast

 • Veškeré legislativní a organizační náležitosti byly splněny

 

 

 1. Oblast získávání finančních a materiálních prostředků

 

 • Vklad zakladatelů
 • Poskytnutí prezentace, reklamních prostor muzea (CZ LOKO, Statutární město Ostrava, VÚŽ, AWT a.s., TRAIL, s.r.o.).
 • Na získání formou darů (BONATRANS, a.s., Obvod Moravská Ostrava a Přívoz),
 • Prostřednictvím schválených projektů u grantů (Nadace OKD, Nadace Landek,)
 • Materiální podpora

 

Celková hodnota přijetí finančních prostředků za rok 2012 a 2013 činí:  445 000 Kč.

Tržby z prodeje služeb – vstupenky za rok 2013 činí 6 840 Kč

Celkové náklady v roce 2012 činí 14 087 Kč.

Celkové náklady v roce 2013 činí 411 005 Kč.

Mzdové náklady – DPP – činí 46 395 Kč.

 

Viz příloha.

 

 

 1. Propagace a reklama

 

S otevřením muzea pro veřejnost byla veřejnost seznámena prostřednictvím médií. Informace byla zveřejněna v regionálním radiu, televizi POLAR, prostřednictvím ČTK také v tisku, např. Deník, IDnes, Głos Ludu. Z firemních novin to bylo především týdeníku Horník, železničním týdeníku Obzor (celorepublikový rozsah), čtrnáctideníku Železničář a měsíčníku Moje železnice (oba celorepublikový rozsah). V těchto firemních novinách byla uvedena podpora Nadace OKD. Pokračuje zájem různých organizaci zahrnout muzeum do svých propagačních nabídek.

Dále je informovanost ostravské i širší veřejnost prezentovaná na internetových stránkách muzea.

 

 

 1. Oblast naplňování hlavních cílů muzea

Provozování a rozšiřování aktivit železničního muzea.

Muzeum a jeho obě výstavy postupně navštěvují občané Statutárního města Ostrava, občané regionu, fandové historie železnice, studenti a žáci středních a základních škol Ostravska, zaměstnanci a bývalí zaměstnanci na železnici, vlečkových provozů na šachtách. Postupně jak proniká mezi veřejnost informace o muzeu, zvyšuje se pomalu návštěvnost.

Pořádání výstav s historickou tématikou železnice.

Vytvoření výstavy, která bude mapovat historii železnice na Ostravsku a ve Slezsku. Výstava by byla koncipovaná pod názvem „Historie železniční dopravy na Ostravsku v 18. a 19. století“. Součástí této výstavy bude expozice se zaměřením na historii železničních vleček mezi doly Ostravsko- karvinského revíru

Provozování webových stránek společnosti s aktuálními informacemi, odkazy a zprávami o nových poznatcích z historie železniční dopravy v obvodu MS kraje.

Rozsah činnosti i aktuální informace jsou uvedeny na vlastních webových stránkách muzea. Zde jsou i odkazy na jiné železniční muzea v ČR, na Slovensku a v Polsku. Patří sem i aktuální informace o historii jednotlivých tratí v MS kraji. Tyto budou postupně rozšiřovány o další dokumenty- plány, fotografie. Negativní stránkou těchto stránek je minimální aktualizace.

Publikační činnost s cílem zvýšení povědomí o historii železnice a pořádání veřejných přednášek, diskusních setkání, jejichž cílem bude přiblížit vznik a rozvoj železniční dopravy na Ostravsku.

Muzeum připravuje postupně vydání brožur s historickou tematikou trati. Je dokončena brožura „150 let Báňské dráhy“. V přípravě jsou další 4 brožury.

Poskytování odborných konzultací pro návštěvníky muzea o historii železniční dopravy na Ostravsku.

Odborné konzultace probíhají v rámci expozice výstavy. Zatím není zabezpečeno samostatnými akcemi na nějaké dané téma.

Umožnění badání zájemcům v archiváliích železničního muzea.

Je vvytvořena „Badatelny muzea“ pro studium historických železničních dokumentů z obvodu města Ostrava a historického Slezska. Badatelna slouží pro studium různých dokumentů písemných, fotografií. Později i pro filmy ,artefakty apod. Podstatou činnosti badatelny bude prezentování dokumentů v digitální formy. Badatelna má omezené možnosti z důvodu malého množství vlastních dokumentů.

Podpora, organizování nebo pořádání nostalgických jízd.

V prvním roce činnosti muzea nebyly plánovány. Jsou zahrnuty až na letní období v roce 2014.

Ochrana památek a dědictví železnice a jiného nehmotného dědictví historie železnice.

Není zatím v plánu muzea z důvodu upřednostnění jiných cílů muzea.

Ostatní:

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zájemcům v souladu s prioritami stanovenými správní radou. První kroky jsou zajištěny i ve spolupráci s městy a obcemi MS kraje a poskytuje jim podklady k historii železnice v jejich lokalitách. Ke vzdělávání školní mládeže o historii železnice a podmínky této propagace využívá zatím formou expozice výstavy.

Společnost zatím nespolupracuje s dalšími českými i zahraničními společnostmi se stejnou náplní činnosti a ani neorganizuje regionální, národní a mezinárodní semináře a konference.

V průběhu roku 2012 a 2013 se významně projevila spolupráce s Českými drahami, a.s. a její složkou RSM Olomouc a dále se SŽDC – OŘ Ostrava.

Postupně se rozšiřuje spolupráce se samosprávnými organizacemi a ziskovými firmami.

Naplňování hlavních cílů společnosti je závisle na schopnosti orgánů společnosti oslovit firmy a organizace pro podporu muzejní činnosti. V uplynulém roce patřily mezi naše dárce, sponzory a grantové organizace - Nadace OKD, CZ LOKO, Nadace Landek, Bonatrans, Statutární město Ostrava, VÚŽ, AWT, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, T RAIL. 

Je příjemné, že pro nově vzniklé muzeum tyto organizace a firmy měly pochopení podpory a tato podpora se postupně připravuje i pro rok 2014. Na konci roku 2013 byla pro rok 2014 zajištěna i finanční podpora MS kraje. Je nutné však konstatovat, že pro snížení náročnosti výdajů muzea chybí více dobrovolných spolupracovníků, lidí z řad veřejnosti, především z řad železničářů, kteří by zajistili v různé formě podporu muzea. To se nám nepodařilo v plné míře zajistit. Je to dáno i tím, že veřejnost není dostatečně informovaná o prospěšnosti činnosti muzea. V tom do budoucna spočívá hlavní úkol pro zakladatele, členy Správní rady a Dozorčí rady i zaměstnanců muzea.

 

 

 

 1. Finanční zpráva, finanční plán na rok 2014

 

Viz přílohy:

 

Hospodaření 2012

Hospodaření 2013

Drobný majetek

Pohledávky k 31. 12. 2013

Závazky k 31. 12. 2013

Finanční příspěvky sponzorů za rok 2012 a 2013

 

Přílohy jsou jen součásti zprávy pro rejstříkový krajský soud. Pro veřejnost jsou k nahlédnutí v kanceláři Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s.

 

 

 1.  Závěr

 

Na závěr hodnocení výroční zprávy bych chtěl vyjádřit spokojenost, že se nám podařilo zajistit provoz nově založeného muzea a připravit expozici v prostorech, které byly bez potřebného vybavení pro takové účely. Kromě zajištění vybavení podlahovou krytinou, panely, vitrínami, to byl další desítky potřebných položek. Aktivním podílem několika dobrovolných zaměstnanců a sympatizantů byly zajištěny i potřebné podklady pro expozici. Velký podíl na tom mají i archívy a muzea, které novému subjektu mezi muzei poskytly bez problému své dokumenty a artefakty.

Zásluhu na dobré pozici muzea mají sponzoři a dárci, železničářská veřejnost a příznivci železnice. Je naším přáním, aby tyto organizace a osoby byli nápomocní i v roce 2014 a věnovali svou podporu a přízeň na zachování historie železnice.

Zároveň chci poděkovat za obětavou práci zakladatelům, členům Správní rady a Dozorčí rady, i zaměstnancům a externím dobrovolníkům muzea, kteří se podle svých možnosti na dobrých výsledcích podíleli.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Vojtěch Hermann

                                                                                                          ředitel společnosti                                

 

V Ostravě je unikátní železniční muzeum

Článek z Moravskoslezského deníku ze čtvrtka 31.října 2013 - číslo 253

 Na nádraží Ostrava střed otevřela skupina nadšenců výstavu s názvem Historie železnice na Báňské dráze a Historie železničních vleček OKR. "Lidé u nás mimo jiné uvidí ojedinělé archivní dokumenty z počátku vzniku Severní dráhy císaře Ferdinanda i Báňské dráhy, prohlédnou si vystavené uniformy, unikátní předměty i původní plánky stanic a kolejišť,“ uvedl ředitel Železničního muzea moravskoslezského Vojtěch Hermann. Výstava umožní návštěvníkům nahlédnout do historie veřejných drah a báňské železnice na Ostravsku do konce února příštího roku.

Článek z magazínu Moderní železnice 4/2013

UHELNÉ DRÁHY NA OSTRAVSKU MAJÍ SVÉ MUZEUM

Na nádraží Ostrava střed otevřeli muzeum mapující vývoj železniční dopravy v regionu. Je první svého druhu u nás.

 

text Milan Švihálek / foto Jiří Zerzoň a archiv

 

V historické výpravní budově vlakového nádraží Ostrava střed byla 24. října  2013 zahájena stálá výstava nově otevřeného Železničního muzea Moravskoslezského zaměřená na vývoj  železniční dopravy  na Ostravsku. Stalo se tak při příležitosti 150. výročí  zahájení provozu na trati Moravská Ostrava – Michálkovice. Výstava je určena zájemcům ze všech věkových kategorií, kteří zde najdou nejrůznější exponáty z dějin železnice – původní  drážní zařízení a předměty, historické fotografie, dobové výkresy, písemné dokumenty, předpisy, jízdní řády, plakáty či výstavní  katalogy.

Muzeum podobného charakteru zatím v Česku neexistovalo. Na jeho zřízení mají  velkou zásluhu železniční  nadšenci,  kteří o myšlence muzea uvažovali již od konce minulého století. Trvalo však řadu let, než se tito zapálenci v červnu loňského roku sdružili v obecně prospěšné společnosti Železniční muzeum  Moravskoslezské, o.p.s.

Dlouhá cesta  k založení muzea

Pro  myšlenku  založit  železniční  muzeum  byl velmi významný rok  2000.  Tehdejší organizační  jednotka  Českých drah  – Správa dopravní  cesty Ostrava –připravovala projekt rekonstrukce historické výpravní budovy  z 19. století v železniční stanici Ostrava střed.  Právě do tohoto  objektu  byly navrženy  výstavní  prostory, které budou připomínat historii železnice na Ostravsku od příjezdu prvního vlaku do Ostravy a Bohumína  1. května 1847 po současnost, a to především se zaměřením na dopravu  a železniční infrastrukturu. Archivy jednotlivých odborných činností na železnici, které jsou dnes ve správě drah a ze kterých se dá čerpat, byly dosud uloženy v odlehlých objektech a někdy se nalézaly ve vlastnictví různých organizací.

Praktickou myšlenku na zřízení železničního muzea znovu inicioval v roce 2006 vedoucí kanceláře vrchního přednosty Správy dopravní  cesty SŽDC v Ostravě Vojtěch Hermann. Využil situace, že v té  době odešlo do důchodu několik vedoucích zaměstnanců vedení organizace z různých  odborných činností. Tito muzejní nadšenci v čele s Ladislavem Drozdem se poprvé sešli v listopadu toho roku a od prvního dne se iniciativně zajímali o možnosti zřízení muzea zabývajícího se dopravou a infrastrukturou, neboť oblast kolejových vozidel je již v Česku dostatečně podchycená.

Významným impulsem k dalším aktivitám se v únoru  následujícího roku stala dobře zorganizovaná akce Ostravského muzea pod názvem Setkání muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí na výstavišti Černá louka. Na akci se prezentovalo  celkem  18  polských a 8 českých muzeí. Železniční dopravou, její historií a zejména její důležitostí pro průmyslový rozvoj slezského území se ale nezabývala žádná veletržní expozice.

 

Zlom nastal na veletrhu

Záměr využít jako nejvhodnější  místo pro muzejní expozici výpravní budovu v železniční stanici  Ostrava  střed  neustával  ani v dalších letech. Historická památka z roku1880 si uchovala svůj původní  architektonický ráz a je ozdobou Statutárního města Ostravy. Výhodná  se organizátorům jevila i skutečnost, že nádraží Ostrava střed leží v linii aktivní  trasy  odpočinkové lokality Černá louka – obchodní  zóna Nová Karo- lina – muzeum Dolní oblast Vítkovice. Byly zahájeny kroky  k získání této nádražní budovy, ale po oslovení vedení Českých drah se ukázalo, že neexistuje dostatečný zájem směřující  k pronájmu objektu. Na nějaký čas se zdálo, že myšlenka ostravského železničního muzea je ztracena.

Ke změně situace došlo až v roce 2011. Již během veletrhu Czech Raildays se ostravští drážní nadšenci pokusili obnovit jednání se zástupci železničních firem na Ostravsku.  Znovu   oslovili  České dráhy a začalo se jednat o možnosti pronájmu muzejního  objektu. Problémem se stejně jako  v podobných  případech  stalo zajištění dostatečných finančních prostředků na stavební úpravy budoucího muzejního objektu, na nájem budovy  i činnost muzea. První jednání o výši nájmu historické výpravní budovy proběhlo v prosinci 2011, k  dohodě  došlo  v  dubnu   následujícího roku. Navržení  členové správní a dozorčí rady a zakladatelé muzea se shodli, že nové muzeum  se bude věnovat zejména historii železničního provozu na vlečkách hutí a šachet jako historického specifika Ostravska.  Do  funkce  prvního  ředitele Železničního muzea Moravskoslezského, o.p.s., byl navržen Vojtěch Hermann.

 

Vyhlídkové jízdy přilákají další zájemce

Do muzejního  depozitáře už dnes patří množství nejrůznějších artefaktů sloužících k činnosti zaměstnanců na železnici – pracovní  pomůcky, předpisy, součásti uniforem a výstroje, různá technická zařízení. Do archivního fondu se postupně zařazují veškeré písemné materiály, filmy, pohlednice,  jízdenky   a  knižní  publikace.  Mezi další  pomůcky železničářů  patří  i mapy a dokumenty přibližující tratě, které v průběhu času zanikly nebo zůstaly jen na plánech. Není v silách muzea tyto dokumenty a předměty zajistit jen z vlastních sbírek. Proto chtějí organizátoři zajistit výpůjčky z jiných muzeí, historických ústavů a národních archivů.

Stranou nezůstanou  ani soukromé sbírky. Mezi aktivity muzea bude patřit vyhledávání  dosud nepublikovaných a nevystavených dokumentů. V řadě případů půjde o unikátní nálezy, které budou touto cestou zpřístupněny návštěvníkům. Velmi zajímavou stránkou činnosti muzea budou občasné vyhlídkové akce pro obdivovatele  železniční  historie  pronajatými vlaky. Zdá se, že právě tyto akce mohou zaujmout jak pamětníky rozkvětu železniční průmyslové dopravy na Ostravsku, tak mladé lidi.

 

Uhelné dráhy jako  ostravský fenomén

V topografii historických kolejišť na Ostravsku hrají  významnou roli tzv. uhelné dráhy. Vždyť k nálezu černého uhlí na území Slezské Ostravy došlo už roku  1763. Počáteční nedůvěru  k této surovině vystřídala intenzivní těžba po založení Rudolfovy hutě v sousední vesničce Vítkovicích v roce 1828 a zejména po velkorysých investicích barona Rothschilda do hutě a místních dolů. Zejména zásluhou Franze Riepla a již zmiňovaného Salomona Mayera Rothschilda pak byla 1. května 1847 do Ostravy přivedena železnice. Uhlí nejen z Ostravy se tedy začalo dopravovat po kolejích nejen do celé tehdejší monarchie, a dokonce i za její hranice, ale také místními vlečkami mezi šachtami, hutěmi a průmyslovými podniky.

Zpočátku se ovšem k tomuto účelu používaly povozy. To bylo velice  zdlouhavé,  protože  materiál  se musel složitě  překládat. Nepomohlo ani převzetí přepravy  uhlí do režie důlních závodů v roce 1852. V padesátých letech 19. století tak dopravu uhlí

zajišťovalo 1 800 koní a 1 200 pracovníků. Proto se už v polovině století objevuje několik projektů na stavbu uhelné dráhy.

Koně  v čele  vlaků brzy nahradila pára

Historii uhelných železničních vleček na Ostravsku podrobně zpracoval Petr Štefek. Podle jeho údajů byla jako první postavena normálněrozchodná železnice vedoucí od vítkovických pecí do stanice Ostrava v Přívoze, s odbočkou k jámě Karolina v Moravské Ostravě. Koňský provoz zde byl zahájen 1. srpna 1856, od 17. července 1858 ho nahradil provoz parní. Impulsem k rozsáhlejší výstavbě uhelných  drah byl už předtím rok 1855, kdy  se Severní dráha císaře

Ferdinanda (SDCF),  provozující  dráhu  z Vídně  přes Ostravu  do Krakova, stala majitelkou několika důlních polí a jam. SDCF proto

1. května 1861 koupila od Vítkovických železáren (VŽ) bývalou koněspřežku i s odbočkou k jámě Karolina. Na tuto trať SDCF na- vázala stavbou dráhy  z Moravské Ostravy-Vítkovic (dnes Ostravy střed, kde je dnes umístěno muzeum) k dolům v Michálkovicích s šesti odbočkami, která byla uvedena do provozu 3. ledna 1863.

SDCF již neměla zájem na prodloužení této tratě dále směrem ke Karvinsku, a tak se iniciativy chopilo vedení VŽ v čele s Ansel- mem Rothschildem a nechalo postavit trať z Michálkovic k jámě Bettina  v  Doubravě  (zprovozněna  12.  září  1870)  s odbočkami k jámě Eleonora a ke Staré strojovně v Orlové a se spojkou  do stanice Doubrava na Košicko-bohumínské dráze (KBD). Úsek Michálkovice – Jáma Bettina i s odbočujícími křídly koupila SDCF od A. Rothschilda v červenci 1886 za 1 250 000 zlatých. Celá trať z Ostravy-Uhelného nádraží (Přívozu) do Doubravy (Jámy Bettina) se tak stala základem Báňské dráhy (Bdr), tehdy nazývané Montan-Bahn (Montánní dráha), která byla i se 14 odbočkami dlouhá přes 34 km (stav z roku 1905).

 

Báňská  dráha  přinášela zisk i za republiky

Koncem sedmdesátých let 19. století však Bdr přestala kapacitně postačovat  sílící  dopravě,  a tak  se přikročilo ke zdvoukolejnění. Druhá kolej byla v roce 1880 dána do provozu v úseku z Moravské Ostravy-Vítkovic (odbočky Karolina) do stanice Salm (dnes Salma odb n). Investicím do výstavby druhé  traťové koleje se SDCF vy- hnula v úseku od Uhelného nádraží v Přívoze, kde si pronajala trať Ostravsko-frýdlantské dráhy. Kapacitně přestalo postačovat i kolejiště Uhelného nádraží, kde se odehrávala konečná sestava vlaků pro hlavní trať i tvorba vlaků s prázdnými vozy podle požadavků jednotlivých jam. Proto bylo vybudováno a v červnu 1882 dáno do provozu seřaďovací nádraží se svážným pahrbkem  a ústředně stavěnými výměnami. Složitá síť tratí a kolejišť začala nabývat dnešní podobu.


K významné majetkoprávní změně došlo v roce 1906, kdy byly tratě SDCF zestátněny. Bdr sice do zestátnění zahrnuta nebyla, provoz však převzal stát na účet společnosti. Důsledkem byla změna charakteru SDCF – stala se z ní důlní těžařská společnost s názvem Severní dráha Ferdinandova (SDF). Přesto i poté přinášela Bdr akcionářům nemalé zisky, a to i po vzniku Československa v roce 1918, tedy za éry ČSD.

Dědicem složitých majetkových i technických vztahů  Bdr se na počátku 21. století stal podnik OKD Doprava (dnes AWT), který je po Českých drahách  druhým  nejvýznamnějším železničním dopravcem  na Ostravsku.  Zabývá  se kombinovanou a silniční dopravou, těžbou a úpravou  uhelných kalů, údržbou  a opravami lokomotiv a vozů, rekonstrukcemi a výstavbou  kolejišť a železničních tratí a dalšími činnostmi. Podnik se sice dále rozvíjí, ale provoz na samotné Báňské dráze již v důsledku poklesu těžby černého uhlí a převedení části přeprav na tratě ČD poklesl a zřejmě bude dále klesat.

Lze předpokládat, že za několik desítek let zbudou po tomto unikátním  drážním  systému  jen  vzpomínky.  Je tedy  nejvyšší čas podpořit snahy zakladatelů Železničního muzea Moravskoslezského přiblížit historii ostravského železničního areálu veřejnosti. Žádné jiné město a žádné jiné muzeum  v naší zemi nemá k tomu lepší podmínky. Tyto aktivity si samozřejmě vyžádají hodně financí. Proto je chvályhodné, že vznik ostravského železničního muzea podporuje  nejen Statutární město Ostrava, ale hlavním partnerem nově založené organizace se stal i Moravskoslezský kraj.

Článek z týdeníku Horník č. 38, ročník 10 ze dne 14. listopadu 2013

Expozice Báňské dráhy a vleček mezi doly OKR

 

Železniční muzeum moravskoslezské má partnery v nadacích OKD i Landek a společnosti AWT

 

Železniční muzeum moravskoslezské (ŽMMS) otevřelo své prostory v prvním patře budovy nádraží Ostrava střed. Jeho první expozice je věnována historii Báňské dráhy a šachetních vleček v ostravsko-karvinském revíru, podpořily ji Nadace OKD i Nadace Landek a partnerem se stala také společnost AWT.

Chceme ukázat železniční minulost našeho specificky průmyslového regionu s doly, hutěmi, železárnami, protože koleje nevedly jen od města k městu, ale i mezi šachtami a k fabrikám.Měly je a mají OKD, Vítkovice, Nová Huť i současný Arcelor Mittal, železárny v Třinci nebo Bohumíně,“upřesnil Vojtěch Hermann, jeden z těch, kteří se nejvíce zasloužili o zrod muzea.

Je také ředitelem obecně prospěšné společnosti ŽMMS založené v loňském roce. „Jelikož bylo na počátku rozvoje Ostravska černé uhlí, je i naše úvodní expozice věnována železnici Báňské dráhy a železničních vleček OKR od roku 1863 do 50. let minulého století. Tehdy bylo v OKR na 120 kilometrů kolejí,“ líčil bývalý dlouholetý železničář Vojtěch Hermann s tím, že impulzem pro první výstavu bylo právě 150 let Báňské dráhy. Návštěvník ŽMMS se seznámí s původními dokumenty, plány, legitimacemi, jízdními řády, lístky (německy hovořící bude mít nesporně výhodu), ale i uniformami železničářů, svítilnami, návěstími. Nechybí nádražácké vybavení - staré telefony, telegraf - ani součásti lokomotiv či vozů včetně originálních výrobních štítků. „Nemohli jsme zapomenout ani na hornictví,“ poznamenal Hermann před vitrínou, v níž se nachází kytle a čepice od parádního havířského mundúru, několik důlních kahanců i sbíječka s tím, že přípravě výstavy náramně svědčil vstřícný přístup archivu OKD.

Expozice báňské dráhy a železničních vleček v našem revíru bude přístupná minimálně do února příštího roku!

 

Pomáhali i nadšenci

Oldřich Wiesner (76) byl milovníkem vláčků a železničního modelářství ještě před nástupem na šachtu Rudý říjen (také Ida, Stalin, pak Heřmanice), kde pracoval čtvrt století jako strojník těžních strojů. A spoustu svých modelů teď propůjčil do ŽMMS, aby dokreslovaly atmosféru. „Mám vztah k hornictví i železnici a zde je představována jejich souvislost,“nechal se slyšet Wiesner patřící k řadě nadšenců, kteří do první expozice  poskytli „poklady“ze svých sbírek.

Článek z novin Dnes ze čtvrtka 31.října 2013

Skupina dobrovolníků vybudovala v budově vlakového nádraží Ostrava-střed Železniční muzeum moravskoslezské. Návštěvníky zde v současnosti čekají historické artefakty vztahující se k založení místní báňské dráhy. V budoucnu by zde pak měla být stálá expozice, kterou budou doplňovat tematické výstavy.

 

K čemu byl skloník, zjistíte v železničním muzeu

 

Nové muzeum věnované železnici vzniklo v Ostravě. "Železniční muzeum moravskoslezské se nachází v budově vlakového nádraží Ostrava-střed a návštěvníci si v něm jako první výstavu mohou prohlédnout expozici věnovanou 150. výročí založení místní báňské dráhy," řekl ředitel muzea Vojtěch Hermann.

 

K vidění jsou historické železničářské stejnokroje nebo artefakty z 19. století. Mezi nimi je například skloník, tedy ukazatel, který informoval strojvedoucího o spádu či stoupání trati. Vystavený skloník stával na trati mezi Svinovem a vítkovickými železárnami a pamatuje ještě Severní dráhu císaře Ferdinanda. Děti potěší modely vláčků, milovníky historie dokumenty z dob Rakousko-Uherska. "Máme tady třeba výnosy císaře Františka Josefa I., které vydával pro celé Rakousko – Uhersko. Máme originál dokumenty z roku 1836 včetně protokolu o pochůzce, když se připravovala trať koňské dráhy,“ popsal Hermann. Koňská dráha vedla z vítkovických železáren na hlavní nádraží a protokol zaznamenal výsledek pochůzky, při níž se vybírala trasa. Muzeum vybudovala skupina dobrovolníků. Funguje jako obecně prospěšná společnost, která je závislá na grantech a příspěvcích sponzorů. Dobrovolníci, kteří se o muzeum starají ve svém volném čase, mají v plánu do budoucna muzeum rozšířit o rozměrnější exponáty a výhledově také pravidelně vozit zájemce vlakem právě po staré báňské dráze. Výstava, která je jí věnována, je zatím plánována do konce února.

"Chtěli jsme lidem báňskou dráhu přiblížit. Vinula se mezi šachtami a byla určena pouze pro nákladní dopravu, proto to lidé moc neznají. Vedla z hlavního nádraží přes Ostravu-střed a dál na Michálkovice, Doubravu, Orlovou a tak dále," řekl Hermann. V muzeu by podle něj v budoucnu měla být stálá expozice doplněná obměňovanými tematickými výstavami. Další výstava bude věnována trati ze Suché do Českého Těšína, která bude mít příští rok výročí 100 let.

Ostravské muzeum má zapůjčené předměty z různých českých muzeí i ze slovenské Žiliny. Nejvíce dokumentů je z archivu těžební společnosti OKD. Podstatná část pochází od sběratele Leopolda Grofa, který je sbíral po celý život a jehož rodina je letos po smrti předala muzeu.

Železniční muzeum moravskoslezské na nádraží Ostrava-střed

 

Železniční muzeum moravskoslezské na nádraží Ostrava-střed

Na nádraží Ostrava-střed naleznete expozici Železničního muzea moravskoslezského, ve kterém si prohlédnete historické železničářské stejnokroje nebo artefakty z 19. století jako je skloník, originály starých dokumentů či modely vláčků.
Železniční muzeum v Ostravě se nachází v budově vlakového nádraží Ostrava-střed. K vidění jsou zde historické uniformy železničářů a předměty z 19. století. Mezi nimi je například skloník, tedy ukazatel, který informoval strojvedoucího o spádu či stoupání trati. Vystavený skloník stával na trati mezi Svinovem a vítkovickými železárnami a pamatuje ještě Severní dráhu císaře Ferdinanda

Děti potěší modely vláčků, milovníky historie dokumenty z dob Rakousko-Uherska. Mezi vystavenými exponáty jsou například výnosy císaře Františka Josefa I., originální dokumenty z let 1835 a 1836, včetněprotokolu o pochůzce, když se připravovala trať koňské dráhy. Ta vedla z vítkovických železáren na hlavní ostravské nádraží.

Dobrovolníci, kteří se o muzeum starají ve svém volném čase, mají v plánu muzeum do budoucna rozšířit o rozměrnější exponáty, tématické výstavy a výhledově také pravidelně vozit zájemce vlakem právě po staré báňské dráze. Báňská dráha se vinula mezi šachtami a byla určena pouze pro nákladní dopravu, proto to lidé moc neznají. Vedla z hlavního nádraží přes Ostravu-střed a dál na Michálkovice, Doubravu a Orlovou.

 

Zdroj: Internetový portál Kudy z nudy

Článek týdeníku Obzor č. 44, ročník 24 z 11. listopadu 2013

Nové železniční muzeum v Ostravě

 

Na přelomu října a listopadu bylo v Ostravě otevřeno nové Železniční muzeum. Nachází se přímo v budově železniční stanice Ostrava - střed a jeho hlavním zaměřením je historie železnice v ostravském regionu. Svůj provoz zahájilo muzeum výstavou, která se věnuje historii Báňské dráhy. Ta ve své době spojovala ostravské šachty a vedla místy, kam se běžný cestující prakticky nedostal. V tomto roce oslavuje Báňská dráha 150 let od svého vzniku.

Kromě této expozice jsou v muzeu k vidění mimo jiné staré železniční stejnokroje a další železniční artefakty, včetně historických dokumentů, které muzeum získalo z pozůstalosti sběratele Leopolda Grofa, který se historií železnice na Ostravsku intenzivně věnoval po celý svůj život.

Článek ze čtrnáctideníku Železničář č. 23, ročník 10 z 21. listopadu 2013

Železniční muzeum v Ostravě otevřelo své brány

 

Přiblížení historie tratí, zveřejňování dokumentů a fotografií na webu, záchrana drážních dokumentů a předmětů. Takové jsou cíle Železničního muzea moravskoslezského, které bylo 24. října slavnostně otevřeno ve stanici Ostrava střed. Díky partnerské podpoře Českých drah získalo muzeum příznivé nájemní podmínky ve výpravní budově.

Na veřejnosti při zprovoznění muzea veřejnosti, kde nechyběli zástupci ČD, SŽDC, se ujal slova publicista Milan Švihálek. (Řada čtenářů si ho možná připomene jako autora televizního seriálu Za svědky minulosti.) „Myšlenka zřídit v Ostravě specializované železniční muzeum je velmi chvályhodná. Taková expozice v bývalém ocelovém srdci republiky chyběla a jsem rád, že se nenásilnou formou budou moci například i mladí lidé seznámit s historií železnice, potažmo těžkého průmyslu na Ostravsku.

Každý předmět či fotografie má svoje nezaměnitelné kouzlo a půvab, což návštěvníci určitě ocení.,“ řekl Švihálek. Připomněl i zakladatele, kteří se zasloužili o vznik muzea. Kromě Vojtěcha Hermanna to byli Radek Podstawka, Jaroslav Adamec a Martina Baronová.

 

Zatočte si klikou, cinkněte si na zvonek

 

„Naše nároky stoupají a máme zájem o další velká železniční zařízení, kde by si návštěvníci, včetně dětí, mohli na předměty sáhnout, zatočit si klikou, přestavit páky, nebo si zacinkat na zvonek,“ doplnil s úsměvem ředitel obecně prospěšné společnosti Železniční muzeum moravskoslezské Vojtěch Hermann. Ještě doplnil, že velké množství historických materiálů pochází ze sbírky Leopolda Grofa, který se celý život specializoval především na Báňskou dráhu. Leopold Grof bohužel letos zemřel, ale díky jeho manželce a synovi se tento unikátní sbírkový fond zachoval, takže muzeum mohlo uspořádat první dvě výstavy s názvem Historie železnice na Báňské dráze a Historie železničních vleček Ostravsko – karvinského revíru.

Na zvládnutí tématu obou prvních výstav a přípravu oficiálního otevření muzea měli nadšenci z řad ostravského železničního muzea čas jen od letošního července. „ Muzeum nemá ani jednoho zaměstnance, vše se uskutečňuje na bázi dobrovolnosti, ostatně většina z nás pracuje, nebo pracovala na železnici. Požádali jsme dva studenty historie z Ostravské univerzity, kteří nám při přípravě historických dokumentů významně pomohli. Navíc jsme si museli pro začátek vypůjčit prosklené vitríny, ale plánujeme pořídit si své vlastní. Výstava vznikla díky nezměrnému úsilí mých kolegů Zbyňka Krůla, Ladislava Drozda, Pavla Sládka, Jana Doubka a Jiřího Krále,“ řekl Hermann.

 

Plánují jízdy po průmyslové vlečce a záchranu stavědla

 

Ostravští mají v plánu rozvíjení vlastních webových stránek a vytvoření stálé expozice. „To bude možné jen díky podpoře Českých drah a dalších firem, organizací a nadací. Chceme vystavovat velké celky původních zařízení, dokončit vybudování badatelny a depozitáře muzea a vytvořit pro děti modelovou železnici. Máme v držení i kulturní památku v podobě stavědla z hrázděného zdiva z roku 1875. Chceme stavědlo, které je v chatrném stavu, zachránit a osadit pokud možno původním zařízením. Navíc plánujeme vozit naše návštěvníky po ostravských průmyslových vlečkách, které jsou většině lidí zcela neznámé,“ doplnil Zbyněk Krůl.

 

 

 

Text: Martin Harák

Článek z regionálních novin Głos Ludu

Z wizytą w muzeum kolejovym

Do Muzeum Kolejowego Morawsko – Ślaskiego najlepiej dostać się rzecz jasna, pociągiem. Kiedy wysiądziemy na stacji kolejowej Ostrawa – środek, nie musimy iść daleko. Nowo powstałe muzeum, jedyne takie w całym regionie i dosyć specyficzne także w skali całego kraju,mieści się w zabytkowymbudynku stacji. Oficjalne otwarcie połączono z wernisażem pierwszej wystawy dotyczącej historii kolei górniczej w zagłębiu karwińsko – ostrawskim.

Text: ELŻBIETA PRZYCZKO

Křížem krajem

Stálá modelová železnice bude novou atrakcí Železničního muzea moravskoslezského v Ostravě. Petra Štrymplová ji našla v budově nádraží Ostrava-střed, kde muzeum sídlí, a vedle ní taky amatérské muzejníky a fandy železnice.

Celý rozhovor najdete ZDE.

 

Historie vzniku železničního muzea v OSTRAVĚ

Myšlenka založit železniční muzeum v Ostravě vznikla již v roce 2000, kdy tehdejší České dráhy, a.s. Správa dopravní cesty Ostrava v rámci rekonstrukce historické výpravní budovy z 19. století v železniční stanici Ostrava střed navrhla využít zdejší prostory k muzejním účelům. Pro zamyšlené zaměření regionálního železničního muzea byla snaha dokumentovat historii železnice na Ostravsku od příjezdu prvního vlaku do Ostravy a Bohumína dne 1. května 1847 až do současnosti. Původní přání a myšlenky se zrealizovaly v roce 2011. Během veletrhu Czech Raildays byli na toto téma osloveni zástupci železničních firem na Ostravsku. Zájem byl, a proto byly podniknuty první kroky zakladatelů na vytvoření podmínek vzniku muzea.

Dne 25. 04. 2012 se sešli zakladatelé, navržení členové správní a dozorčí rady. Dohodli se, že nové muzeum se bude věnovat i historii železničního provozu na vlečkách hutí a šachet, jako historického specifika Ostravska. Byl potvrzen zájem přítomných podílet se na přípravě a zpracování podkladu pro zaregistrování muzea u Krajského soudu. Bylo rozhodnuto o vzniku neziskové organizace - obecně prospěšné společnosti s názvem  Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.. Do funkce ředitele muzea byl zvolen pan Vojtěch Hermann.

Zakládací smlouvou ze dne 11. 06. 2012 byla založena obecně prospěšná společnost Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., která vznikla 26. září 2012 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 1086.

Zakladateli muzea jsou :

Pan Vojtěch Hermann

Ing. Jaroslav Adamec

Ing. Radek Podstawka

Ing. Martina Baronová

Vznik železničního muzea podporuje také Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a České dráhy, a.s.

 
Úterý 12:00 - 17:00 
Středa 12:00 - 17:00
Čtvrtek 12:00 - 17:00
Pátek 12:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060