Železniční muzeum moravskoslezské připravilo na měsíc leden - březen několik speciálních komentovaných prohlídek s ukázkou činnosti dopravních zaměstnanců při zajišťování jízd vlaků spojené s ukázkou obsluhy dobových zabezpečovacích zařízení (řídících přístrojů, stavědlových přístrojů, sdělovacích přístrojů).  Předvedení činnosti bude doplněno výkladem historie používání a vývoje systémů zabezpečovacích zařízení používaných na železnici v minulém století. Délka komentované prohlídky 1,5 hodiny.

Jednotlivé termíny komentovaných prohlídek:

11.01.2020      sobota             10.00 hod.

11.01.2020      sobota             13.00 hod.

19.01.2020      neděle             10.00 hod.

19.01.2020      neděle             13.00 hod.

08.02.2020      sobota             10.00 hod.

08.02.2020      sobota             13.00 hod.

23.02.2020      neděle             10.00 hod.

23.02.2020      neděle             13.00 hod.

23.03.2020      neděle             10.00 hod.

23.03.2020      neděle             13.00 hod.

 

Jednotlivé komentované prohlídky jsou omezeny počtem 20  návštěvníků, proto je vhodné se zaregistrovat a objednat si jednotlivé termíny.

Objednávky rezervace můžete uskutečnit prostřednictvím e-mal. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonním čísle  +420 608 390 363.

18.12. STŘEDA  12.00.-17.00.

19.12. ČTVRTEK  12.00.-17.00.

20.12. PÁTEK  ZAVŘENO

21.12. SOBOTA  09.00.-16.00.

22.12. NEDĚLE  09.00.-13.00.

23.12. PONDĚLÍ  ZAVŘENO

24.12. ÚTERÝ  Z AVŘENO

25.12. STŘEDA  ZAVŘENO

26.12. ČTVRTEK  ZAVŘENO

27.12. PÁTEK  ZAVŘENO

28.12. SOBOTA  09.00.-16.00.

29.12. NEDĚLE  09.00.-13.00.

30.12. PONDĚLÍ  ZAVŘENO

31.12. ÚTERÝ  ZAVŘENO

01.01. STŘEDA  ZAVŘENO

02.01. ČTVRTEK  12.00-16.00.

Myšlenka založit železniční muzeum v Ostravě vznikla již v roce 2000, kdy tehdejší České dráhy, a.s. Správa dopravní cesty Ostrava v rámci rekonstrukce historické výpravní budovy z 19. století v železniční stanici Ostrava střed navrhla využít zdejší prostory k muzejním účelům. Pro zamyšlené zaměření regionálního železničního muzea byla snaha dokumentovat historii železnice na Ostravsku od příjezdu prvního vlaku do Ostravy a Bohumína dne 1. května 1847 až do současnosti. Původní přání a myšlenky se zrealizovaly v roce 2011. Během veletrhu Czech Raildays byli na toto téma osloveni zástupci železničních firem na Ostravsku. Zájem byl, a proto byly podniknuty první kroky zakladatelů na vytvoření podmínek vzniku muzea.

Dne 25. 04. 2012 se sešli zakladatelé, navržení členové správní a dozorčí rady. Dohodli se, že nové muzeum se bude věnovat i historii železničního provozu na vlečkách hutí a šachet, jako historického specifika Ostravska. Byl potvrzen zájem přítomných podílet se na přípravě a zpracování podkladu pro zaregistrování muzea u Krajského soudu. Bylo rozhodnuto o vzniku neziskové organizace - obecně prospěšné společnosti s názvem  Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.. Do funkce ředitele muzea byl zvolen pan Vojtěch Hermann.

Zakládací smlouvou ze dne 11. 06. 2012 byla založena obecně prospěšná společnost Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., která vznikla 26. září 2012 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 1086.

Zakladateli muzea jsou :

Pan Vojtěch Hermann

Ing. Jaroslav Adamec

Ing. Radek Podstawka

Ing. Martina Baronová

Vznik železničního muzea podporuje také Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a České dráhy, a.s.