Železniční muzeum moravskoslezské je obecně prospěšná společnost. Tato nezisková organizace byla založená fyzickými osobami.

Cílem Železničního muzea moravskoslezského je vytvoření vhodných muzejních a výstavních podmínek v novém oboru, který doposud v Ostravě a ani regionu Moravskoslezského kraje není. Dojde k přiblížení železniční historie pro ostravskou veřejnost a vytvoření muzejní sbírky muzea.

Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. bylo založeno v červnu 2012 a krajským soudem bylo zapsáno do rejstříku neziskových organizaci 26. září 2012. Nově vytvořené Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. je umístěno v historickém objektu výpravní budovy železniční stanice Ostrava střed. Výpravní budova byla postavena v 19. století. Muzejní prostory se nacházejí v 1. patře budovy.

V přípravě je vytvoření výstavy, která bude mapovat historii železnice na Ostravsku a ve Slezsku. Výstava by byla koncipovaná pod názvem "Historie železniční dopravy na Ostravsku v 18. a 19. století". Výstava s tématem "Historie železniční dopravy na Ostravsku v 18. a 19. století" bude základem pro pozdější menší stálou výstavu a na ní budou navazovat další tematické výstavy dle získaných podnětů návštěvníků a dle získaných dokumentů a artefaktů. Výstavu chceme realizována společně s firmou AWT, Vítkovice doprava, a.s. a Třinecké železárny v rámci společné výstavy.
Dalším cílem je vytvoření "Badatelny muzea" pro studium historických železničních dokumentů z obvodu města Ostrava a historického Slezska. Badatelna bude sloužit pro studium různých dokumentů - písemných, fotografie, filmy, obrazy, artefakty apod. Podstatou činnosti badatelny bude i prezentování dokumentů v digitální formě.
Taktéž je našim cílem vytvoření "Neobsazeného informačního střediska", sloužící pro informování veřejnosti o aktualitách zjištěných historických železničních událostí a informovanosti o jiných podobných muzeích v ČR. Neobsazené informační středisko se nachází v přízemí u 1. nástupiště a bude zprovozněno v prvních měsících roku 2013.

Do činnosti muzea patří i shromažďování výstavního (archivního) materiálu. Patří zde veškeré písemné materiály a fotografie připomínající desetiletí vývoje železnice na Ostravsku a v dalších regionech Slezska. K tomu patří i různé artefakty sloužící k činnosti zaměstnanců na železnici - pracovní pomůcky, předpisy, zařízení, výstroj. Do archivního fondu jsou postupně zařazovány veškeré písemné materiály, fotografie, pohlednice, filmy, plakáty, technická zařízení, pracovní pomůcky, výstroj, jízdenky, výkresy, mapy, knižní publikace apod. Mezi další pomůcky patří i různé mapy a dokumenty přibližující tratě, které zanikly nebo zůstaly jen u plánu. Není v silách muzea tyto dokumenty a artefakty zajistit jen z vlastních sbírek. Chceme spolupracovat a zajistit vypůjčení z jiných muzeí, historických ústavů a národních archívů. Mezi aktivity muzea bude patřit i vyhledávání doposud nepublikovaných a nevystavených dokumentů. V řadě případů půjde o unikátní nálezy a zpřístupnění pro návštěvníky.

Na internetových stránkách muzea půjde především o audio a video nahrávky s muzejními materiály a webové odkazy, na nichž mohou návštěvníci získat rozšiřující informace o historii železnice. Postupně se bude připomínat historie železnice u jiných tratí, obcí a měst v regionu. Budeme se zaměřovat na různá oborová témata na železnici - budovy, lokomotivy a vozy, zabezpečovací zařízení, osobní a nákladní doprava a kultura cestování.

V regionu se nachází ještě dostatečné množství dokumentů a zařízení, které sloužilo železnici. S rozvojem a modernizaci železnice dochází k nenávratnému zániku dokumentů a zařízení. Také v řadě případu rodinní příslušníci likvidují tyto historické dokumenty pro nepotřebnost a individuální nemožnost jejich zachování. Předpokládáme, že nám lidé budou tyto vzácné dokumenty nabízet a nebudou končit spálením nebo vyhozením do kontejneru.

Z nedostatku vhodných prostor nebude pro nejmenší návštěvníky k dispozici modelová železnice. Modelovou železnici přiblížíme pro návštěvníky jen ukázkou jednotlivých modelů.

Tento nedostatek chceme pro děti a příznivce historické železnice nahradit podporou, organizováním nebo pořádáním jízd historických vozidel u příležitosti výročí jednotlivých tratí a vleček.

Orgány muzea tvoří:

a. Ředitel společnosti, který je statutárním orgánem společnosti.

b. Správní rada.

c. Dozorčí rada.

d. Výkonní zaměstnanci společnosti.

e. Pracovní skupiny, které jsou dobrovolnými, pomocnými orgány společnosti.  Jejich specifikace dle svého zaměření - např. historická dokumentace a literatura, historické tratě, historické budovy, řízení dopravy, technologická zařízení, osobní doprava, nákladní doprava, sdělovací a zabezpečovací zařízení, elektrotechnické zařízení, historie vleček.

Muzeum uvítá zájem nadšenců a sympatizantů železniční historie, kteří by dobrovolně pomáhali muzeu a zapojili se do činnosti jednotlivých pracovních skupin. Tyto skupiny budou vyhledávat, zařazovat a prezentovat pro veřejnost dokumenty a artefakty v souladu se Statutem muzea. Muzeum uvítá také dobrovolné odborně zručné osoby, které bude potřeba při realizaci různých projektů.

Těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci