SEVERNÍ DRÁHA CÍSAŘE FERDINANDA Lipník-Bohumín

Sedmou publikaci vydanou v edici „Knihovna našeho muzea je „SEVERNÍ DRÁHA CÍSAŘE FERDINANDA Lipník-Bohumín“. Publikace pojednává o této části trati první parostrojní železnice v tehdejší rakouské monarchii, vedoucí z Vídně do Bilska. Obsahuje nové poznatky a čtenáři předkládá i některé, doposud nezveřejněné historické údaje, situační plány, dobové fotografie a projekty prvních nádražních budov. Přibližuje výstavby technických unikátů, jakými jsou podnes stojící viadukty mezi Jezernici a Hranicemi na Moravě Významná část je také věnována obcím Moravská Ostrava a Přívoz, kdy od první písemné zmínky v roce 1267 letos uplyne již 750 let. Příchod železnice do Ostravy se také stal významným mezníkem v jejím rozvoji.

Cena: 140,- Kč