Železniční dílny v Krnově

V této již jedenácté publikaci vydané v edici "Knihovna našeho muzea" je zaznamenána část historie další páteřní železniční trati v Moravskoslezském kraji. Po Severní dráze císaře Ferdinanda a Dráhy moravskoslezských měst je to Moravskoslezská centrální dráha. Mnohé o činnosti společnosti Moravsko-slezské centrální dráhy v Krnově známe z různých historických materiálů a dokumentů či z jiných zdrojů. Historie železničního uzlu Krnov je nesmírně zajímává. Upozorňuje na symbiózu železnice a města v různých obdobích. Publikace nepopisuje podrobné dějiny železničních dílen, ale přibližuje velké množství doposud nepublikovaných faktů a dokumentů, vývoj změn opravárenské společnosti, technický a stavební vývoj dílen a vliv politických a územních změn na Krnovsku.  Na konci pak autoři zajímavým způsobem seznamují čtenáře s privatizací dílen na přelomu 20. a 21. století, které se pak staly úspěšným a moderním podnikem pro opravy, rekonstrukce i výrobu řady kolejových vozidel.

Cena: 150,- Kč

 

Lokomotivní depo Bohumín

Desátou publikaci vydanou v edici „Knihovna našeho muzea“ je „LOKOMOTIVNÍ DEPO BOHUMÍN“.
Touto publikací navazujeme na dosavadní řadu publikací, v nichž byly zmíněny bohumínské výtopny – Elektrické jednotky EM 475.1 na Ostravsku, Historie nádraží Bohumín a Severní dráha císaře Ferdinanda, Lipník – Bohumín.
Publikace vám podrobně přiblíží kouzlo provozu a údržby parních lokomotiv, osobních i nákladních vozů, později i počátky prvních motorových a elektrických hnacích vozidel. S rozvojem techniky a modernizace kolejové dopravy bylo nutno rozšiřovat prostory depa, vybavovat je potřebným zařízením a neustálé rozvíjet i zdokonalovat znalosti a dovednost zaměstnanců při změně trakcí na motorovou a později elektrickou.

Cena: 150,- Kč   Tato brožura je již vyprodána

Lokomotivní depo Ostrava

Devátou publikaci vydanou v edici „Knihovna našeho muzea“ je „LOKOMOTIVNÍ DEPO OSTRAVA“.

Tato nová brožura pojednává o výtopně v Moravské Ostravě-Přívoze. Ostravská výtopna od počátku tvořila důležitou technickou základnu. Podrobně přibližuje kouzlo provozu a údržby lokomotiv, motorových vozů, osobních i nákladních vozů. Postupně popisuje neustálý rozvoj výtopny až po vznik lokomotivního depa Ostrava. V publikace najdete jména desítek osob, které ve své profesi byli odborníky i učiteli pro další generace zaměstnanců. Autorům se podařilo najít ve starých dokumentech kus dějin výtopny, vyhledat lidí, kteří měli fotografie přibližující bývalé provozní prostory a zaměstnance výtopny, kteří mohli ještě ze svých vzpomínek tuto atmosféru více nastínit.

Cena: 140,- Kč     Tato brožura je již vyprodána

  

Železniční dílny v Ostravě

Osmou publikaci vydanou v edici „Knihovna našeho muzea“ je „ŽELEZNIČNÍ DÍLNY V OSTRAVĚ“, popisující ostravské dílny, které se postupně v 19. století staly společně s dílnami v rakouském Floridsdorfu druhými největšími dílnami v Rakousko-Uhersku. Dílny tak zajišťovaly od počátku parního provozu nejen údržbu i náročné opravy nákladních a osobních vozů, ale především zajímavou kapitolou byly opravy parních lokomotiv, prováděné ve své vlastní lokomotivce. I když k historii dílen v Ostravě bylo v minulosti vydáno několik článků a kapitol v různých publikacích, v naší novince  přibližuje autor ucelenou historii vzniku a  provozu dílen a přináší rovněž nové poznatky, včetně původních dokumentů i dobových fotografií. 

Cena: 120,- Kč

 

SEVERNÍ DRÁHA CÍSAŘE FERDINANDA Lipník-Bohumín

Sedmou publikaci vydanou v edici „Knihovna našeho muzea je „SEVERNÍ DRÁHA CÍSAŘE FERDINANDA Lipník-Bohumín“. Publikace pojednává o této části trati první parostrojní železnice v tehdejší rakouské monarchii, vedoucí z Vídně do Bilska. Obsahuje nové poznatky a čtenáři předkládá i některé, doposud nezveřejněné historické údaje, situační plány, dobové fotografie a projekty prvních nádražních budov. Přibližuje výstavby technických unikátů, jakými jsou podnes stojící viadukty mezi Jezernici a Hranicemi na Moravě Významná část je také věnována obcím Moravská Ostrava a Přívoz, kdy od první písemné zmínky v roce 1267 letos uplyne již 750 let. Příchod železnice do Ostravy se také stal významným mezníkem v jejím rozvoji.

Cena: 140,- Kč

 

Historie tratí Studénka-Štramberk a Štramberk-Veřovice

Šestou publikaci vydanou v edici "Knihovna našeho muzea je „ Historie tratí Studénka - Štramberk a Štramberk - Veřovice“. Tato brožura obsahuje doposud nezveřejněnými novými informacemi o postavení místní dráhy s napojením ve stanici Studénka na Severní dráhu císaře Ferdinanda. Hlavním důvodem výstavbou trati bylo zabezpečit zvýšenou poptávku po kvalitním vápenci těžený ve Štramberku a splňovala podmínky na přepravu množství vápence. Postavení místní dráhy pomohla k rozvoji celé oblasti, především rozvoji továren v Kopřivnici a ve Studénce a k lepšímu zabezpečení obyvatel tohoto kraje.

Cena: 95,- Kč    Tato brožura je již vyprodána

 

  

 

Historie nádraží Bohumín

Pátou publikaci vydanou v edici “Knihovna našeho muzea je „Historie nádraží Bohumín“.Tato publikace zachycuje historii železničního uzlu Bohumín od roku 1847 do roku 2016 a to především vývoj stanice, výtopny a dalších subjektů, které zasáhly do jeho vývoje. Příchod parostrojní železnice měl v dějinách města Bohumín velký přínos. Železniční uzel byl na hranici s Pruskem, později s Polskem, jsou historické události vývoje bohumínského nádraží spojeny také s tímto politickým a národnostním problémem.

Cena: 140,- Kč

 

 

 

Elektrické jednotky EM 475.1 na Ostravsku

Čtvrtou publikaci vydanou v edici "Knihovna našeho muzea je " Elektrické jednotky EM 475.1 na Ostravsku se spoustou dosud nezveřejněných fotografií a kapitol, doplňujících jejich postupný vývoj až po uvedení do provozu v roce 1965. I když tyto jednotky později vystřídaly modernější řady, nechaly u obyvatel Ostravska a převážně i zaměstnanců bohumínského depa, kteří se v krátké době museli přeorientovat z parní trakce na moderní elektrickou, nesmazatelné vzpomínky. Tato publikace vytváří ucelenou monografii této řady, a snaží se s její historií seznámit i mladší generaci, a vzbudit tak zájem o tato vozidla.

Cena: 100,- Kč

 

 

 

Historie trati Ostrava Svinov - Opava východ

S právě probíhající výstavou o železniční trati ze Svinova do Opavy, které připravilo naše muzeum , byla vydána i 3. brožura pod názvem "Historie trati Ostrava Svinov - Opava východ", pojednává o vzniku Severní dráhy císaře Ferdinanda a její odbočné trati do Opavy. Tato publikace svým obsahem doplňuje výstavní expozici, a čtenář zde nalezne historii vzniku zastávek a obcí, kterými trať prochází, a najde zde i situační plány stanic, dokumenty a fotografie z provozu.

Cena: 85,- Kč

 

 

 

150 let BÁŇSKÉ DRÁHY

Publikace č. 1 150 let Báňské dráhy stručně popisuje vznik, vývoj a provoz báňské železniční dráhy v Ostravě. Hlavním tématem je historie vlečných drah k dolům a závodům v ostravsko-karvinském revíru a jejich provoz ve vztahu k železniční dopravě na Ostravsku. V dokumentu jsou využita fakta a údaje zveřejněná na první expozici našeho muzea, která probíhala od září 2013 do srpna 2014. Brožura vznikla s podporou statutárního města Ostrava.

Cena: 60,- Kč   Tato brožura je již vyprodána

 

 

 

Historie trati Ostrava Svinov - Český Těšín

Publikace ”Historie trati OSTRAVA-SVINOV – ČESKÝ TĚŠÍN” popisuje přípravy a stavby jednotlivých úseků trati. Hlavním tématem této druhé brožury je sté výročí tratě Suchá-Těšín a padesát let stavby Polanecké spojky. Přitom trať mezi Suchou a Těšínem v původní trase již neexistuje. Vzniku Polanecké spojky předcházelo neuvěřitelné dlouhé období od původního projektu uvedeného v koncesní listině z roku 1909. Uvedená výročí trati jsou i tématem výstavy nynější expozice v muzeu. Brožura vznikla s podporou statutárního města Ostrava.

Cena: 75,- Kč    Tato brožura je již vyprodána

 

 

 

červen až srpen
 
Středa 10:00 - 16:00
Čtvrtek 10:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 16:00
Neděle 9:00 - 16:00
Výpravní budova železniční stanice Ostrava střed
 
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s.
Frýdlantská 499/5
702 00 Ostrava
GPS:    49.8290672N, 18.2829283E
 
Tel.: +420 972 765 600, +420 723 289 060