Severní dráha c...
Severní dráha cis Severní dráha cis
Sedmou publikaci vydanou v edici „Knihovna našeho muzea je „SEVERNÍ DRÁHA CÍSAŘE FERDINANDA Lipník-Bohumín“. Publikace pojednává o této části trati první parostrojní železnice v tehdejší rakouské monarchii, vedoucí z Vídně do Bilska. Obsahuje nové poznatky a čtenáři předkládá i některé, doposud nezveřejněné historické údaje, situační plány, dobové fotografie a projekty prvních nádražních budov. Přibližuje výstavby technických unikátů, jakými jsou podnes stojící viadukty mezi Jezernici a Hranicemi na Moravě Významná část je také věnována obcím Moravská Ostrava a Přívoz, kdy od první písemné zmínky v roce 1267 letos uplyne již 750 let. Příchod železnice do Ostravy se také stal významným mezníkem v jejím rozvoji.

Cena: 140,- Kč

 

Historie tratí ...
Historie tratí Studénka-Štramberk a Štramberk -Veřovice Historie tratí Studénka-Štramberk a Štramberk -Veřovice

Šestou publikaci vydanou v edici "Knihovna našeho muzea je „ Historie tratí Studénka - Štramberk a Štramberk - Veřovice“. Tato brožura obsahuje doposud nezveřejněnými novými informacemi o postavení místní dráhy s napojením ve stanici Studénka na Severní dráhu císaře Ferdinanda. Hlavním důvodem výstavbou trati bylo zabezpečit zvýšenou poptávku po kvalitním vápenci těžený ve Štramberku a splňovala podmínky na přepravu množství vápence. Postavení místní dráhy pomohla k rozvoji celé oblasti, především rozvoji továren v Kopřivnici a ve Studénce a k lepšímu zabezpečení obyvatel tohoto kraje.

Cena: 95,-

 

  

 

Historie tratí ...
Historie tratí Bohumín Historie tratí Bohumín
Pátou publikaci vydanou v edici “Knihovna našeho muzea je „Historie nádraží Bohumín“.Tato publikace zachycuje historii železničního uzlu Bohumín od roku 1847 do roku 2016 a to především vývoj stanice, výtopny a dalších subjektů, které zasáhly do jeho vývoje. Příchod parostrojní železnice měl v dějinách města Bohumín velký přínos. Železniční uzel byl na hranici s Pruskem, později s Polskem, jsou historické události vývoje bohumínského nádraží spojeny také s tímto politickým a národnostním problémem.

Cena: 140,-

 

 

 

04_Eljednotky_4...
04_Eljednotky_475_na_Ostravsku_09_2015 04_Eljednotky_475_na_Ostravsku_09_2015
Čtvrtou publikaci vydanou v edici "Knihovna našeho muzea je " Elektrické jednotky EM 475.1 na Ostravsku se spoustou dosud nezveřejněných fotografií a kapitol, doplňujících jejich postupný vývoj až po uvedení do provozu v roce 1965. I když tyto jednotky později vystřídaly modernější řady, nechaly u obyvatel Ostravska a převážně i zaměstnanců bohumínského depa, kteří se v krátké době museli přeorientovat z parní trakce na moderní elektrickou, nesmazatelné vzpomínky. Tato publikace vytváří ucelenou monografii této řady, a snaží se s její historií seznámit i mladší generaci, a vzbudit tak zájem o tato vozidla.

Cena 100,-Kč

 

 

 

03_Hist_trati_S...
03_Hist_trati_Svinov_Opava_072015 03_Hist_trati_Svinov_Opava_072015
S právě probíhající výstavou o železniční trati ze Svinova do Opavy, které připravilo naše muzeum , byla vydána i 3. brožura pod názvem "Historie trati Ostrava Svinov - Opava východ", pojednává o vzniku Severní dráhy císaře Ferdinanda a její odbočné trati do Opavy. Tato publikace svým obsahem doplňuje výstavní expozici, a čtenář zde nalezne historii vzniku zastávek a obcí, kterými trať prochází, a najde zde i situační plány stanic, dokumenty a fotografie z provozu.

Cena 85,- Kč

 

 

 

150 let BÁŇSKÉ ...
150 let BÁŇSKÉ DRÁHY 150 let BÁŇSKÉ DRÁHY
Publikace č. 1 150 let Báňské dráhy stručně popisuje vznik, vývoj a provoz báňské železniční dráhy v Ostravě. Hlavním tématem je historie vlečných drah k dolům a závodům v ostravsko-karvinském revíru a jejich provoz ve vztahu k železniční dopravě na Ostravsku. V dokumentu jsou využita fakta a údaje zveřejněná na první expozici našeho muzea, která probíhala od září 2013 do srpna 2014. Brožura vznikla s podporou statutárního města Ostrava.

Cena 60,- Kč

 

 

 

Historie trati ...
Historie trati Ostrava Svinov Český Těšín Historie trati Ostrava Svinov Český Těšín
Publikace ”Historie trati OSTRAVA-SVINOV – ČESKÝ TĚŠÍN” popisuje přípravy a stavby jednotlivých úseků trati. Hlavním tématem této druhé brožury je sté výročí tratě Suchá-Těšín a padesát let stavby Polanecké spojky. Přitom trať mezi Suchou a Těšínem v původní trase již neexistuje. Vzniku Polanecké spojky předcházelo neuvěřitelné dlouhé období od původního projektu uvedeného v koncesní listině z roku 1909. Uvedená výročí trati jsou i tématem výstavy nynější expozice v muzeu. Brožura vznikla s podporou statutárního města Ostrava.

Cena 75,- Kč    Tato brožura je již vyprodána