Výstava - Železnice v Opavském Slezsku

{flv}zelvOpavSlez{/flv}

Železniční muzeum moravskoslezské připravilo pro milovníky historie zajímavou výstavu zaměřenou tentokrát na počátky a vývoj železniční sítě na Opavsku.

V několika expozicích,které jsou tématicky rozčleněny na určitá období se návštěvník seznámí s příjezdem prvního vlaku ze Svinova, kde trať odbočila od Severní dráhy císaře Ferdinanda, a postupném rozvoji této dopravy v celém regionu. Železnice do tohoto koutu tenkrát Rakouského Slezska přinesla nejen hospodářský růst celé oblasti, ale umožnila i lepší způsob dopravy, jenž do té doby obstarávaly jen koňské povozy.

Postupně byly železnicí spojeny s Opavou Krnov, Horní Benešov, Pruská Ratiboř a Baborov, ale i Hradec, a později z Kravař i Hlučín a Petřkovice.

Došlo tak k propojení měst a obcí nejen v regionu, ale i v přeshraničním Prusku. Za zmínku stojí i neuskutečněné projekty, z nichž největším bylo propojení Opavy a Uher přes Vlárský průsmyk, což by do budoucna zajistilo přímé napojení mnoha oblastí na železniční tratě.

To vše Vám chceme nabídnout v naší nové expozici, jenž je ještě doplněna o trenažér strojvedoucího a modelovou železnici pro ty nejmenší.

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci muzea.