Moravskoslezský kraj poskytuje finanční podporu projektu muzea

Na základě předložené žádosti Železničního muzea moravskoslezského, o.p.s. byla Moravskoslezským krajem schválena finanční dotace projektu: „UMÍSTĚNÍ PARNÍ LOKOMOTIVY A REKONSTRUKCE MODELOVÉ ŽELEZNICE V MUZEU“.

Předmětem finanční dotace byla především přeprava, umístění a základní oprava parní lokomotivy řady 310.0 Lokomotiva byla zapůjčena Českými dráhami, a.s.

Parní lokomotivu Kafemlejnek řady 310.001 z roku 1883  byla přepravena do muzea 16. 8. 2019 a je umístěna vedle výpravní budovy Ostrava-střed. Za tuto krátkou dobu se díky údržbě nadšenců zrezivělá lokomotiva dočkala důstojné podoby. Již při kulturní akci muzea Fajne léto si koncem srpna lokomotivu prohlédlo přes 400 dětí. Práce na lokomotivě budou pokračovat i další měsíce a roky, i když parní lokomotiva do provozu už nevyjede.

V rámci projektu bylo vybudování kolejového lože, na kterém je parní lokomotiva uložena. Bylo získáno kolejové pole, kde jsou staré kolejnice z období před rokem 1918, které jsou upevněny hřeby. Hřeby pro upevnění kolejnic se na železnici nepoužívají několik desetiletí. Jde opět o historicky exponát.

V rámci projektu Moravskoslezský kraj poskytl finanční podporu i na částečnou renovaci modelové železnice velikosti H0. Toto modelové kolejiště umístěné stabilně v muzeu je v provozu několik let. Za tuto dobu modelové kolejiště vidělo na 12 000 návštěvníků. Renovována bylo i malé přenosné modelové kolejiště velikosti N, které slouží k prezentaci muzea mimo svého sídla na nádraží Ostrava střed.

Finanční dotace Moravskoslezského kraje splnila svůj záměr, neboť pohledově přístupná parní lokomotiva je denně prohlížena nejen cestujícími, ale často i okolo jdoucími dětmi v doprovodu dospělých.