Staniční zabezpečovací zařízení z železniční stanice Brantice

Dne 2. 7. 2019 ŽMMS byla provedena demontáž  a odvezeno jedinečného staničního zabezpečovacího zařízení EINHEIT, které je obsluhováno výpravčím v železniční stanici Brantice. Zařízení německé výroby bylo vyrobeno a instalováno v době německé okupace v okrajových částech Protektorátu Čechy a Morava, které byly pod správou německých železnic Deutsche Reichsbahn (DR).

V této železniční stanici se do dnešních dnů dochoval provozuschopný řídící přístroj EINHEIT obsluhovaný výpravčím , podle tehdejšího vzoru DR. Dále zde zůstala německá návěstidla a drátový napínač, přičemž jde o poslední zabezpečovací zařízení tohoto typu na tratích na území České republiky. Instalace těchto zabezpečovacích zařízení, v rámci rekonstrukce tehdejších stanic byla vynucena zvyšujícím se válečným provozem na železnici. 

Ve stanici Brantice se „einheitem“ stále ovládají návěstidla, výhybky - přestavníky a závorníky a budou se ovládat až do 1. 7. 2019, kdy začne několika týdenní výluka a toto zařízení bude nahrazeno novým, moderním, zabezpečovacím zařízením. S demontáží řídícího přístroje o délce 6,5 metrů a vážícího několik tun pomohou ostravští hasiči Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Při unikátní technické operaci bude využito speciální nakolejovací zařízení, tvořené těžkotonážními hevery, s jejichž pomocí hasiči zařízení nadzvednou, vysunou mimo budovu a následně ho za pomoci jeřábu naloží na železniční vůz. Během dalších dnů výluky budou naloženy i mechanická návěstidla, napínák drátovodů a stojan s klikou pro ovládání mechanických závor.

Po přepravě do Ostravy, bude řídící přístroj umístěn v Železničním muzeu moravskoslezském, kde bude pokračovat náročná renovace a oprava jeho poškozených částí. Pro návštěvníky bude přístroj EIHHEIT připraven k prohlídce po 1.říjnu  2019.