TECHNICKÉ DĚDICTVÍ - TATRA & VAGONKA aneb práce našich předků

K 80. výročí světového rekordního dálkového letu letounu Tatra 101, který byl vyroben ve Vagonce Studénka, byla SAK Studénka ve spolupráci s Tatrou Kopřivnice a Českými dráhami připravena speciální akci, na které budou široké veřejnosti představeny technické památky vytvořené našimi předky v obou vagonkách. Návštěvníci si mohou prohlédnout repliku tohoto letadla od bratří Sklenářových z Kunovic a to dokonce s původním motorem.

Akce se uskuteční 1. září 2018 v Mošnově na letišti Leoše Janáčka  09.00 – 18.00

V rámci akce bude vypraven speciální vlak tzv. pantografická jednotka EM 475.1045/46, bude jezdit i motorový vůz M 131.1. Přímo ve vlakovém terminálu mošnovského letiště bude k vidění vůz M 120.417.

Nebudou chybět i historická silniční vozidla kopřivnické Tatry.

Své zastoupení bude mít Železniční muzeum moravskoslezské, které kromě malé panelové výstavy a prodejního stánku s sebou přiveze malou modelovou železnici.

Návštěvníkům akce budou nabídnuty i další zážitkové aktivity,

Více informací naleznete na: www.technickededictvi.cz