Hodnocení FAJNEHO LÉTA 2018 v železničním muzeu

Letos již po sedmé připravilo ŽMMS v rámci TECHNOTRASY organizované Moravskoslezským krajem zábavné odpoledne FAJNE LÉTO 2018 tentokrát s tématikou „Železnice i republika před 100 lety“.

Návštěvníci mohli shlédnout přehlídku drážní techniky (lokomotivy E 479.0 a T 478.1) provázený erudovaným výkladem průvodce, který podávané informace čerpal ze své dlouholeté praxe. Tradičně velký zájem byl o Sičovu drobnou železnici pod přístřeškem prvního nástupiště a to nejen dětských návštěvníků. Děti, které měly soutěživého ducha, se zúčastnily na venkovním pódiu interesantních soutěží pod vedením zkušené a pohledné moderátorky v dobové róbě. Nemalý zájem byl i u předvádění moderní techniky členů současné Hasičské záchranné služby SŽDC.

O celkovou atmosféru se postarala hudební skupina " Potulní muzikanti " a zazpívat jsme si mohli i s  flašinetem. Prohlídka přitažlivá, ale i o žaludky návštěvníků je třeba se postarat - skvělá bramborová polévka byla k mání hned u vstupu, další občerstvení včetně neodmyslitelného piva bylo možno zakoupit  ve stánku „Ovečka“ společnosti Sepetná, v.o.s.

Nepříznivé počasí, které se projevilo přeháňkami se může jevit jako negativum, ale prostory muzea jsou pod střechou a nabízely hodnotnou prohlídku současné expozice – „130 let dráhy Moravskoslezských měst“ a to za sníženou cenu vstupného.

Velmi mile nás překvapil počet návštěvníků u modelové železnice a na trenažéru. 

Akci lze hodnotit jako velmi zdařilou, vždyť počet návštěvníků se blížil 500.

Velké poděkování patří organizátorům a účastníkům akce a to zejména ČD, a.s., ČD Cargo, SŽDC, státní organizaci a AWT.