Dohodnuta spolupráce muzea a školy.

V uplynulých dnech spolu jednali ředitel ŽMMS, o.p.s. pan Vojtěch Hermann a ředitel Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, p.o. pan Mgr. Miroslav Dočkal. Výsledkem jednání byla vzájemná dohoda o spolupráci obou institucí. ŽMMS bude nápomocno a upřednostní studenty školy při získávání poznatků z historie železniční dopravy a dle potřeb školy přizpůsobí svůj provoz požadavkům výuky a odborné praxe. SŠTaD na druhé straně se zavázala vypomoci muzeu s renovací a opravou některých exponátů z depozitáře před jejich vystavením na veřejnosti. Zástupci obou institucí se dohodli i o vzájemné informovanosti o aktivitách, které by mohly být prospěšné pro obě strany.