ŽMMS chce spolupracovat s Koordinátorem ODIS, s.r.o.

Ředitel ŽMMS pan Vojtěch Hermann a pracovník muzea pan Ing. Josef Juřeník navštívili sídlo Koordinátora ODIS, s.r.o. a jednali zde s jednatelem společnosti panem Ing. Alešem Stejskalem. Zástupci muzea informovali o poslání a cílech muzea a nadnesli možnosti spolupráce obou institucí při organizování aktivit pro veřejnost, zejména nostalgických jízd připravovaných muzeem na letní období. Společně se dohodli o vzájemném poskytování a šíření propagačních materiálů na akcích obou společností. Jednatel Koordinátora ODIS přislíbil i přistavení výukového a vzdělávacího autobusu na akci Fajne léto 2015 připravované ŽMMS v areálu muzea na Ostrava střed.