Ohlédnutí za mimořádnými jízdami zvláštních vlaků po vlečce AWT.

V sobotu 18. února 2017 zorganizoval Slezský železniční spolek s podporou i  našeho muzea dvě mimořádné jízdy vlaků po tzv. staré části Báňské Dráhy a bývalé trati Košicko -bohumínské dráhy, které jsou v současné době součástí vlečkové tratě AWT. Vlaky projeli po tratích SŽDC, aby mohla být okružní jízda.

Úspěšné a hojné navštívené akce se zúčastnilo na 600 zájemců o projížďku. Obě jízdy byly zcela vyprodané a na žádost účastníků se plánuje jejich opakování v měsíci dubnu opět v režii Slezského železničního spolku. Naše muzeum se zaměří na aktivity připravované k 170. výročí Severní dráhy císaře Ferdinanda.