Název Popis Ročník Typ dokumentu Náhled
  Ročenka železničáře 11 1975 brožůra  
  Ročenka železničáře 9 1973 brožůra  
  Ročenka železničáře 10 1975 brožůra  
  Ročenka železničáře 7 1971 brožůra  
Dodatek Ředitelství Severní dráhy 1910 brožůra  
Dodatky ke knihám nemocenské, penzijní a úrazové pojištění zaměstnanců Č. S. D. Napsal Jaroslav Horálek vrchní adjunkt státních drah 1933 brožůra  
Elektronika Ing. Jindřich Hála, Ing. Jiří Doubrava 1984 brožůra  
Elektrotechnické předpisy ČSN 34 30 - 34 38 1968 kniha  
Elektrotechnické předpisy ČSN 34 10 - 34 19 1970 kniha  
Elektrotechnické předpisy I. ČSN 34 31 - 34 04 1965 kniha  
Elektrotechnické předpisy II/1 ČSN 34 10 - 34 16 1965 kniha  
Chozrtasčot Hospodaření podle rozpočtu v socialistické společnosti 1950 brožůra  
Katechizmus železničních zaměstnanců I. Díl Vydala Oblastní závodní rada při řed. ČSD v Olomouci   brožůra  
Komentovný služební řád Pro zaměstnance čs. Státních drah 1925 brožůra  
Lokomotiva T 466 - T 448 Návody pro bezdemontážní diagnostiku a údržbu elektrických výzbrojí 1982 technická dokumentace  
Lokomotiva T 466.0 T 448.0 Díl II. Naftový motor K6 S 230 DR 1983 technická dokumentace  
Lokomotiva T 466.2 Schéma elektrické výzbroje 1977 technická dokumentace  
Lokomotiva T 466.2 Popis elektrické výzbroje 1977 technická dokumentace  
Lokomotiva T 466.2 Plán provozního ošetření a údržky 1983 technická dokumentace  
Lokomotiva T 466.2 I. Popis, návod k obsluze a provozní pokyny 1983 technická dokumentace  
Lokomotiva T 466.2 I.A Popis přístrojů I.A 1983 technická dokumentace  
Lokomotiva T 679 elektrická schéma   technická dokumentace  
MPBP Místní pracovní a bezpečnostní předpisy pro motorová hnací vozidla ČSD 1977 brožůra  
Naftový motor 14 D 40 Popis a instrukce pro obsluhu   technická dokumentace  
Nemocenské pojištění zaměstnanců Č. S. D. Napsal Jaroslav Horálek vrchní adjunkt státních drah 1932 brožůra  
Nové návěsti na ČSD   1963 brožůra  
Penzijní statut pro zaměstnance Severní ferdinandovy dráhy 1892 brožůra  
Podmínky celostátní socialistické soutěže na železnici pro rok 1958   1958 brožůra  
Ppředpis ČSD OPD 28 0083 Vnější označení na železničních kolejových nákladních vozech 1968 brožůra  
Pracovní řád c. k. rakouské státní dráhy Pro personál zaměstnaný v zásobách 1912 brožůra  
Pravidla technického provozu železnic   1954 kniha  
Provozní předpisy Pro plnící turbodmychadla typu ZV   brožůra  
Průvodce nákladní přepravou 9. Uložení a zajištění nákladu v železničních nákladních vozech 2002 brožůra  
Průvodce nákladní přepravou 8. Železniční nákladní vozy cizích železničních podniků 2002 brožůra  
Předpis ČSD Vlaková manipulace 1949 kniha  
Předpis ČSD D 9-č Předpisy pro zjednodušenou dopravní službu 1948 brožůra  
Předpis ČSD D1 Návěstní předpisy 1960 kniha  
Předpis ČSD D1 Návěstní předpis 1955 kniha  
Předpis ČSD D106 Dodatek k Návěstním a k Dopravním předpisům 1962 kniha  
Předpis ČSD D106/T106 Obsluhy přejezdových zabezpečovacích zařízení 1984 brožůra  
Předpis ČSD D14/1 Příloha 2 Hospodaření s cisternami ČSD 1963 kniha  
Předpis ČSD D14/1 Příloha 1 Hospodaření nákladnímy vozy cizích železnic a výběr vozů ČSD pro vývoz 1963 kniha  
Předpis ČSD D14/1 Služební předpios pro hospodaření nákladními vozy, přepravními pomůckami a vozovým výstrojem 1963 kniha  
Předpis ČSD D2 Dopravní předpisy 1954 kniha  
Předpis ČSD D2/1 Doplněk a technickými údaji k Dopravním předpisům 1978 brožůra  
Předpis ČSD D33 Předpis o vojenské přepravě po železnici 1978 brožůra  
Předpis ČSD He140 Předois o zjišťování provozních výkonů 1960 brožůra  
Předpis ČSD K 2/III-č Přeprava cestujících díl III 1947 kniha  
Předpis ČSD K 4-č Přeprava cestovních zavazadel a spěšnin 1946 brožůra  
Předpis ČSD KC 1/I Předpis pro přepravu cestujících 1960 brožůra  
Předpis ČSD KC1/I Příloha č. 1 Předpis pro přepravu cestujících Jízdní doklady osobní přepravy 1992 brožůra  
Předpis ČSD OK1 Pracovní řád pro pracovníky železniční dopravy a aparátu ministerstva dopravy s přílohou Disciplinární řád 1966 brožůra  
Předpis ČSD oo111 nomenklatura funkcí a platové zařazení pracovníků výkonných jednotek železniční dopravy a přepravy 1964 brožůra  
Předpis ČSD Příloha 1 k ŽPŘ Zvláštní podmínky pro přepravu nebezpečného zboží 1964 kniha  
Předpis ČSD S 114 Technické minimum pro traťové zaměstnance 1958 brožůra  
Předpis ČSD S 52-č Předpis pro mostní zámečníky 1949 brožůra  
Předpis ČSD S27 Předois pro zabezpečení železničního provozu při sněhu, mrazu a oblevě 1958 brožůra  
Předpis ČSD TR10b Ceník jízdného a sazebník dovozného k TR 10 1985 brožůra  
Předpis ČSD T1 Telegrafní předpisy 1955 kniha  
Předpis ČSD T6/2 Doplňující ustanovení k Předpisu pro obsluhu zabezpečovacích zařízení staničních a tra´tových 1958 brožůra  
Předpis ČSD V 16/1-č Dílčí předpis o brzdách pro strojvedoucí 1951 brožůra  
Předpis ČSD V 9-č poučný list o polohách rukojetí tlakových brzd 1947 brožůra  
Předpis ČSD V2 předpis pro strojvedoucí a pomocníky strojvedoucích 1955 brožůra  
Předpis ČSD V2EM Předpis pro lokomotivní čety elektrické a motorové trakce 1981 brožůra  
Předpis ČSD V4-S Predpis o bezpečnostnom dozore na parné kotly (generátory) a tlakové nádoby na železnici 1963 kniha  
Předpis ČSD V61/1 Předpis pro vozmistry a pracovníky komplexních čet 1980 brožůra  
Předpis ČSD V9 Poučný list o polohách rukojetí tlakových brzd 1962 brožůra  
Předpis ČSD Z 101-5 Sborník výkon. Norem ZLsp zámečníci lokomotiv 1963 brožůra  
Předpis D 1/2 Dodatek k železničnímu návěstnímu řádu pro trati protektorátu Črch a Mpravy 1943 brožůra  
Předpis D 2/2 přílohy k dopravním předpisům pro protektorát Čechy a Morava   1943 brožůra  
Předpis DT - ČSD 656.22 Organizace dopravy vlaků 1952 brožůra  
Předpis m 5 III 1 Pro laboratoře dep Říšské dráhy 1929 brožůra  
Předpis 301 Návěstní předpis Německých říšských drah 1935 brožůra  
Přehled nejdůležitějších dat pro úpravčí, pochůzkáře a kolejové strážníky. Sepsal a vydal B. Žour, traťmistr Praha   brožůra  
Příručka ka služebním skouškám ze služby administrativní u ČSD   1958 brožůra  
Rozkaz o zavedení grafikonu vlakovej dopravy ČSD Východná dráha 1977 brožůra  
Sešitový jízdní řád 301 Čadca - Bohumín 1988 brožůra  
Sešitový jízdní řád 303 Vlečky OKD, NH, VŽ 1992 brožůra  
Sešitový jízdní řád 305 Bohumín - Přrrov 1988 brožůra  
Sešitový jízdní řád 303 Vlečky OKD 1988 brožůra  
Služební předpisy a pomůcky ČMD Z3 Ochrana dílenských zaměstnanců 1940 brožůra  
Stanovy nemoc. Pokladny Čs. Státních drah Napsal Jaroslav Horálek vrchní adjunkt státních drah 1933 brožůra  
Stanovy nemocenské pokladny pro zřízence a dělníky rakouských tratí státní dráhy rakousko-uherské 1898 brožůra  
Technický průvodce pro inženýry a stavitele I. Doprava železniční, II. Zabezpečování vlakové dopravy na železnicích 1929 brožůra  
Úrazové zaopatření zaměstnanců Československých státních drah Napsal Jaroslav Horálek vrchní adjunkt státních drah 1930 brožůra  
Úřední list Československých státních drah v Olomouci 1923 kniha  
Úřední list Československých státních drah v Olomouci 1922 kniha  
Úřední list Československých státních drah v Olomouci 1921 kniha  
Úřední list Československých státních drah v Olomouci 1920 kniha  
Úřední list Československých státních drah v Olomouci 1919 kniha  
Úřední list Československých státních drah v Olomouci 1918 kniha  
Úřední list ročník IX. Státních drah v Olomouci 1927 kniha  
Úřední list ročník VI. Státních drah v OlomouciStátních drah v Olomouci 1924 kniha  
Úřední list ročník VII. Státních drah v Olomouci 1925 kniha  
Úřední list ročník VIII. Státních drah v Olomouci 1926 kniha  
Úřední list ročník X. Státních drah v Olomouci 1928 kniha  
Úřední list ročník XII - XII. Státních drah v Olomouci 1930-1931 kniha  
Úřední list ročník XIV - XV. Státních drah v Olomouci 1932-1933 kniha  
Úřední list ročník XVI - XVII. Státních drah v Olomouci 1934-1935 kniha  
Úřední list ročník XVIII. Státních drah v Olomouci 1936 kniha  
Úřední list ročník XXVII. Státních drah v Olomouci 1945-1947 kniha  
Úřední list ročník XXX. Státních drah v Olomouci 1948 kniha  
Úřední list, Zprávy provozního ředitelství ročník XXXI. Státních drah v Olomouci 1949 kniha  
Úřední věstník Ministerstva dopravy 1948 kniha  
Úřední věstník ročník II. Ministerstva železnic republiky československé 1920 kniha  
Úřední věstník ročník III. Ministerstva železnic republiky československé 1921 kniha  
Úřední věstník ročník IV. Ministerstva železnic republiky československé 1922 kniha  
Úřední věstnik ročník IX. Ministerstva železnic republiky československé 1927 kniha  
Úřední věstník ročník V. Ministerstva železnic republiky československé 1923 kniha  
Úřední věstník ročník VI Ministerstva železnic republiky československé 1924 kniha  
Úřední věstník ročník VII. Ministerstva železnic republiky československé 1925 kniha  
Úřední věstník ročník VIII. Ministerstva železnic republiky československé 1926 kniha  
Úřední věstník ročník VIV. - XV. Ministerstva železnic republiky československé 1932-1933 kniha  
Úřední věstník ročník X. - XI. Ministerstva železnic republiky československé 1928-1929 kniha  
Úřední věstník ročník XII. - XIII. Ministerstva železnic republiky československé 1930-1931 kniha  
Úřední věstník; Věstník Ministerstva dopravy; Československých drah národního podniku 1949 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1967 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1966 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy a spojů 1962, 1962 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1965 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1960 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1959 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1957 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1958 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1955 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1956 kniha  
Věstník Ministerstva dopravy 1954 kniha  
Věstník Československých státních drah n.p. 1952 kniha  
Věstník Ministerstva železnic 1953 kniha  
Věstník ročník XVI. - XVII. Ministerstva železnic republiky československé 1934-1935 kniha  
Věstník ročník XVIII. - XIX. Ministerstva železnic republiky československé 1936-1937 kniha  
Výběr z předpisů Praktická pomůcka pro přepravní a manipulační žel. Službu 1924 kniha  
Výběr ze schváleného statutu pro zaměstnance Severní ferdinandovy dráhy 1890 brožůra  
Výklad ke stanovám nemocenské pokladny čsl. Státních drah Napsal Jaroslav Horálek revident ředitelství čsl. Stát. dráh v Hradci Královém 1927 brožůra  
Výnos c. a k. I. díl Výnos pro železniční dráhu Rakousko uherské monarchie 1898 kniha  
Výnos c. a k. II. díl Výnos pro železniční dráhu Rakousko uherské monarchie 1898 kniha  
Výnos c. a k. III. Díl Výnos pro železniční dráhu Rakousko uherské monarchie 1898 kniha  
Výnos c. a k. IV. Díl Výnos pro železniční dráhu Rakousko uherské monarchie 1899 kniha  
Za masový rozvoj těžkotonážního hnutí   1954 brožůra  
Zápisník lokomotivních čet   1966 brožůra  
Zelená cesta Ročenka železničáře 1970 1969 brožůra  
Zelená cesta Ročenka železničáře 1968 1967 brožůra  
Zelená cesta Ročenka železničáře 1966 1965 brožůra  
Zelená cesta 4 Ročenka železničáře 1969 1968 brožůra  
Zošitový cestovný porjadok 107 ČSD Bratislavská oblast 1991 brožůra  
Železniční věstník Ministerstva dopravy a techniky; Ministerstva dopravy 1945,1946,1947 kniha  
ŽST Třinec Výpravní budova - neonové zařízení 1975 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Obnova výhybek v letech 1979 - 1986 1979 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Elektrický ohřev výměn 1992 projektová dokumentace  
ŽST Třinec El. ohřev výměn, informace pro výběr staveniště 1994 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Rekonstrukce zab. Zařízení po obnově výhybek 1988 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Rozšíření stanice - oplocení 1958 projektová dokumentace  
ŽST Třinec TŽ VŘSR - Zpracování dokumentace pro udělení vyjímky ČSD kolejiště VP IV v souvislosti s její GO 1988 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Přestavba stanice IV. Etapa 1956 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Zlepšovací návrh - Změna způsobu vytápění v ŽST Třinec 1990 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Ochranný plot - oplocení areálu TŽ 1986 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Kolejiště - obvody stavědel a posunujících lokomotiv   projektová dokumentace  
ŽST Třinec Navázání UAB 1978 projektová dokumentace  
ŽST Třinec Návratkové koleje St2, St3, St4, St5   projektová dokumentace  
ŽST Třinec JŽM 250117 0 22   projektová dokumentace  
ŽST Třinec Rekonstrukce v letech 1954 - 1955 1954 projektová dokumentace