SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PRÁZDNINOVÉ VÝLETNÍ VLAKY.VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE NA : www.slezskyzeleznicnispolek.cz