Slezský železniční spolek si vás dovoluje pozvat na mimořádné vlaky 24.3., 25.3. a 30.3.

Předprodej jízdenek na výše uvedené zvláštní vlaky je zajištěn na našich webových stránkách:

www.slezskyzeleznicnispolek.cz